пользователей: 27944
предметов: 11953
вопросов: 222001
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

71.Будова стели та еволюційні шляхи її розвитку.

Стела , що займає центральну частину стебла , складається з провідних тканин , серцевини (іноді вона руйнується) , перициклу (якщо він є) і тих постійних тканин , які з нього виникають. Назовні від перициклу розташовується первинна кора . До складу сформованої  первинної кори , яка утворюється з частини меристеми , що розташовується між освітнім кільцем і протодерми , входить паренхіма , нерідко колленхіма і іноді секреторні елементи . Послідовність розташування цих тканин буває різною. Паренхіма  зазвичай знаходиться безпосередньо під епідермою , яка на відміну від епіблеми кореня має продихи . Коленхіма може розташовуватися або глибше паренхіми , або також безпосередньо під епідермою . Найбільш внутрішній шар первинної кори - ендодерма . Однак у стеблі вона ніколи не буває так чітко розвиненою , як в корені. Нерідко в ендодерми відкладаються крохмальні зерна , тому її часто називають крахмалоносною піхвою.. Зрідка , як , наприклад , в кореневище конвалії , вона буває навіть двуслойной . Під провідною тканиною розташовується серцевина , зазвичай вона складається з відносно тонкостінних паренхімних клітин. У серцевині часто відкладаються запасні поживні речовини. Тут же нерідко зустрічаються ідіобласти . Розглянемо більш детально формування та особливості стели дводольних та однодольних . Насамперед відзначимо , що у однодольних весь прокамбій повністю витрачається на формування первинних провідних тканин і первинна структура стебла зберігається протягом усього життя рослин. У дводольних частина клітин прокамбію зберігається і перетворюється в клітини камбію , за рахунок яких забезпечується потім вторинний ріст стебла в товщину. У тих випадках , коли тяжі прокамбію у дводольних зближені і між ними з клітин освітнього кільця диференціюється паренхіма серцевинних променів , формуються ізольовані провідні пучки , що розташовуються кільцем. Флоема в них орієнтована до периферії стебла , а ксилема - до центру. Такий тип будови стебла називається пучковим . На кордоні стели і первинної кори нерідко розташовуються волокна механічної тканини . Іноді вони утворюють суцільне кільце , подібно до того , що спостерігається в стеблі льону , або зібрані близько пучків ( стебло конюшини ) Стела, головним компонентом якої є розташовані кільцем провідні пучки , отримала назву еустели. Еустела характерна для більшості дводольних . У стеблах однодольних ініціальне кільце не виникає , а прокамбій розпадається на безліч тонких тяжів. У силу цього стела однодольних влаштована інакше , ніж стела дводольних . Особливості формування провідної системи у однодольних призводять до того , що в більшості випадків численні закриті (позбавлені камбію ) пучки рівномірно розподілені по всій товщі стебла , зайнятої клітинами основної паренхіми (рис. 56). Добре вираженою серцевини тут немає , а межа центрального циліндра у зв'язку зі слаборозвиненим перициклом також не ясна. Такий тип стели називають атактостелою.


19.06.2014; 22:02
хиты: 346
рейтинг:0
Естественные науки
науки о жизни
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь