пользователей: 28055
предметов: 12023
вопросов: 223880
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

57. Анатомічна будова солончакових рослин.

У більшості солончакових рослин листки циліндричної форми,, з розвиненою, водозапасаючою паренхімою. У центрі кожного лист­ка формується один крупний судинно-волокнистий пучок. Дрібні­ші бічні розгалуження провідної системи тісно контактують з хлоренхімою.Характерною особливістю галофітів (солончакових рослин) е те, що вони мають підвищену концентрацію солей у вакуолях. У зв’язку з чим у клітинах розвивається високий осмотичний тиск, він буде вищим, ніж у грунтовому розчині. Це саме і застерігає клітини від негативних плазмолітичних явищ.Типовими представниками галофітів є солонець, содник, курай тощо.Для характеристики анатомічної будови листків солончакових листків доцільно розглянути їхню будову на прикладі кураю дере­вовидного (Salsoladendroides). Листки кураю деревовидного вкриті епідермою. Є гіподерма, яка підстилає епідерму. Фотосинтезуюча тканина листка диферен­ційована на клітини з продовгуватою і чотирикутною формою. Од­нак основну функцію виконують довгасті клітини. Скріплюється тканина листка за рахунок перехрещування клітин зовнішнього і внутрішнього шарів листка та хлоренхіми. На поперечному зрізі листка, в його центрі, яскраво виражена крупноклітинна паренхі­ма, яка запасає воду.


19.06.2014; 22:02
хиты: 448
рейтинг:0
Естественные науки
науки о жизни
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь