пользователей: 30294
предметов: 12385
вопросов: 234433
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Алкани.

 насичені вуглеводні (рос. алканы; англ. alkanes; нім. Alkane) - насичені ациклічні вуглеводні, що мають загальну формулу CnH2n+2, їх також називають парафінами.

Методи добування алканів

сновні природні джерела алканів — нафта й природний газ. Різні фракції нафти містять алкани від С5Н12 до С30Н62. Природний газ складається з метану (95 %) з домішкою етану та пропану.

Із синтетичних методів добування алканів можна виділити наступні:

1. Добування з ненасичених вуглеводнів. Взаємодія алкенів або алкінів з воднем («гідрування») відбувається в присутності металевих каталізаторів (Ni, Рd) при нагріванні:

2. Добування з галогенопохідних. При нагріванні моногалогенозаміщених алканів з металевим натрієм добувають алкани з подвійним числом атомів Карбону (реакція Вюрца):

Подібну реакцію зазвичай не проводять із двома різними галогенозаміщеними, оскільки при цьому виходить суміш трьох різних алканів.

3. Добування із солей карбонових кислот. При сплавлянні безводних солей карбонових кислот з лугами добувають алкани, що містять на 1 атом Карбону менше порівняно з карбоновим ланцюгом вихідних карбонових кислот:

4. Добування метану. В електричній дузі, що горить в атмосфері водню, утворюється значна кількість метану:

Така сама реакція відбувається при нагріванні вуглецю в атмосфері водню при температурі +400— 500 °С при підвищеному тиску в присутності каталізатора.

5. У лабораторних умовах метан часто добувають із алюміній карбіду:

 


26.12.2013; 01:00
хиты: 223
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь