пользователей: 28045
предметов: 12017
вопросов: 223690
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

3. Індивідуалізація та активізація самостійної роботи. Шляхи подальшого удосконалення самостійної роботи.

Індивідуалізація процесу

Суттєвим недоліком діючих тематичних планів, а також планів самостійної роботи студентів є те, що вони розробляються без диференціації та індивідуалізації навчання. Індивідуалізація процесу навчання здійснюється в рамках завдань і змісту навчальної дисципліни. Необхідність індивідуалізації процесу навчання зумовлюється тим, що рівень підготовки та розвитку здібностей до навчання у студентів неоднаковий. Мета індивідуалізації процесу навчання полягає в тому, щоб забезпечити максимально продуктивну роботу всіх студентів, і має здійснюватися на всіх етапах навчання й головним чином під час засвоєння нових знань. Однією з форм індивідуалізації процесу навчання є програмування навчання, яке дає можливість активізувати працю кожного студента, посилити самоконтроль.

Формування індивідуальності майбутніх фахівців на перших курсах університету має свої особливості. По-перше, студенти потрапили у цікавий, але ще не звичний і незрозумілий для них світ, що інколи робить їх невпевненими та нерішучими. По-друге, сприйняття світу ще в значній мірі образне, чуттєве та емоційне, потребує певних ігрових елементів. Схематичні та формалізовані речі сприймаються достатньо складно. В цій ситуації важливу роль відіграють такі форми методичної роботи зі студентами, які допомагають їм з одного боку призвичаїтися серед товаришів з різних куточків України, розкритися, показати себе. З іншого боку, існує необхідність підвести їх до розуміння достатньо складних явищ. В значній мірі таку функцію в нашому університеті відіграють гуманітарні предмети.


23.12.2013; 00:22
хиты: 376
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь