пользователей: 27940
предметов: 11949
вопросов: 221698
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

2. Фундаментальні і прикладні наукові дослідження. Монодисциплінарні і міждисциплінарні наукові дослідження. Аналітичні дослідження.

Фундаментальні наукові дослідження - це експериментальні або теоретичні дослідження, що спрямовані на одержання принципово нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв´язку. Необхідність таких досліджень обумовлена потребами народного господарства чи галузі. Вони можуть закінчуватися рекомендаціями щодо постановки прикладних досліджень для визначення можливостей практичного використання отриманих наукових знань, науковими публікаціями тощо. Наприклад, дослідження шляхів прискорення НТП в торгівлі.

Прикладні наукові дослідження - це наукова і науково-технічна діяльність, спрямована на одержання і використання знань для практичних цілей, пошук найбільш раціональних шляхів практичного використання результатів фундаментальних наукових досліджень в народному господарстві. Кінцевим їх наслідком є рекомендації щодо створення технічних нововведень (інновацій). Наприклад, дослідження ефективності механізації праці в роздрібних торговельних підприємствах.

Монодисциплінарні дослідження проводяться в рамках окремої науки, міждисциплінарні — вимагають участі спеціалістів різних областей знань і проводяться на межі декількох наукових дисциплін. До цієї групи можна віднести, наприклад, генетичні дослідження в психології, в галузі інженерної психофізіології, етнопсихології і соціології і т. ін. Виокремлюють також так звані комплексні дослідження, які проводяться за допомогою системи методів і методик, що дозволяють вченим охопити максимальну кількість значущих параметрів реальності, яка вивчається, і однофакторні чи аналітичні дослідження, спрямовані на виявлення одного найбільш суттєвого, на думку дослідника, аспекту реальності.

Міждисциплінарні дослідження - гуманітарні дослідження, що зачіпають методи двох або більше дисциплін. М. і. стали особливо популярні починаючи з 1960-х рр.. Відроджена в цей час під знаком структурної лінгвістики семіотика була визначена як наука, в принципі вивчає "будь-які об'єкти лінгвістичними методами" (визначення одного з лідерів тодішньої лінгвістики та семіотики І. І. Ревзіна).  Відповідно з цим визначенням семіотика могла піддавати М. і. все що завгодно - шахову гру, карткові ворожіння, людську поведінку, історичне хроніки, поетичний текст, моду, дуелі, індійську філософію, театр абсурду, сонати Моцарта.

Аналітичні дослідження — полягають не тільки в описуванні соціальних явищ та їх компонентів, а й у встановленні причин їх виникнення, механізмів функціонування, виокремленні факторів, що забезпечують їх. Підготовка аналітичного соціологічного дослідження потребує значних зусиль, професійної майстерності дослідника — аналітичних здібностей, вміння інтерпретувати та аналізувати складну соціологічну інформацію, робити виважені висновки.

Програма наукового дослідження


23.12.2013; 00:22
хиты: 897
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь