пользователей: 28040
предметов: 12010
вопросов: 223531
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

56. Система плазунів, представники різних рядів плазунів.

КЛАСИФІКАЦІЯ ПЛАЗУНІВ

ПІДКЛАС АНАПСІДА – ANAPSIDA

Ряд черепахи Chelonia

Заселяють моря,

прісні водойми, болота і суходольні біотопи, зокрема пустелі. Даний ряд нараховує близько

200 видів і складається з 12 родин, що об’єднані в 4 підряди.  ПІДКЛАС ЛЕПІДОЗАВРИ – LEPIDOSAURIA

Ряд дзьобоголові або хоботноголові – Rhynchocephalia – з єдиним, найдревнішим

представником плазунів – гатерією, або туатарою – Sphenodon punctatus

Ряд лускаті – Squamata. Це – найбільш чисельна група плазунів, що нараховує біля

6100 видів і об’єднує чотири підряди (хамелеони, ящірки, змії, амфісбени).Підряд хамелеони – Chamaeleontes включає близько 90 видів.Підряд ящірки – Sauria – це багаточисельна група плазунів, яка нараховує біля 3300

Видів,Підряд амфісбени – Amphisbaenia нараховує 140 видів.Підряд змії – Ophidia, seu Serpentes

ПІДКЛАС АРХОЗАВРИ – ARCHOSAURIA  Ряд крокодили – Crocodilia нагадують своєю організацією вимерлих плазунів –

динозаврів. Анатомічно близькі до сучасних птахів. Крокодили з’явилися близько 150 млн.

років тому.

Систематика плазунів

Клас Рептилії (Reptilia)

Підклас Анапсиди (Anapsida)

Ряд черепахи (Chelonia seu Testudines)

Підряд Прихованошийні черепахи (Cryptodira)

Родина Прісноводні черепахи (Emydidae )

Черепаха болотяна європейська (Emys orbicularis) Lt 25 см

Підряд Морські черепахи (Chelonioidei )

Родина Морські черепахи (Cheloniidae)

Зелена або супова черепаха (Chelonia mydas) Lt 1,4 м, Wt 400 кг

Підклас Архозаври (Archosauria)

Ряд Крокодили (Crocodylia)

Родина Алігатори (Alligatoridae)

Алігатор китайський (Alligator sinensis) Lt 1,5 м

Родина Справжні крокодили (Crocodilidae)

Нільський крокодил (Crocodylus niloticus) Lt 2,5-3,7 м

Підклас Лепідозаври (Lepidosauria)

Ряд Лускаті (Squamata)

Підряд Ящірки (Lacertilia)

Родина Хамелеони (Chamaeleontidae)

Хамелеон звичайний (Chamaeleo chamaeleon) Lt до 30 см

Родина Гекони (Gekkonidae)

Гекон кримський (Tenuidactylus kotschyi danilewskii) Lt 16 см

Родина Агами (Agamidae)

Агама степова (Trapelus sanguinolenta) Lt 30 см

Родина Справжні ящірки (Lacertidae)

Ящірка зелена (Lacerta viridis) Lt 40 см

Ящірка прудка (Lacerta agilis) Lt 25 см

Ящірка живорідна (Lacerta vivipara) Lt 18 см

Родина Варанові (Varanidae)

Комодський варан (Varanus komodoensis) Lt 3 м, Wt 140 кг

Гігантський варан (Varanus giganticus) Lt 2,5 м, Wt 150 кг

Підряд змії (Serpentes, seu Ophidia)

Родина Удави або Несправжньоногі змії (Boidae)

Удавзвичайний (Constrictor constrictor) Lt 3-5 м

Анакондазвичайна (Eunectes murinus) Lt 5-6 м

Королівський пітон (Python regius) Lt 1,5 м

РодинаВужеві (Colubridae)

Вужзвичайний (Natrix natrix) Lt 1,5 м

Вужводяний (Natrix tesselata) Lt 1,3 м

Полоз лісовий – Ескулаповазмія (Elaphe longissima) Lt до 2 м

Мідянказвичайна (Coronella austriaca) Lt 65 см

РодинаАспідовізмії (Elapidae)

Кобрасередньоазіатська (Naja oxiana) Lt до 2 м

Кобраєгипетська (Naja haje) Lt 2 м

Кобраіндійська (Naja naja) Lt 1,6-1,8 м

РодинаГадюкові (Viperidae)

Гадюказвичайна (Vipera berus) Lt 60 см

Гадюкастепова (Virepa ursine) Lt 50 см

Гюрза (V. lebetina) Lt 1,3-1,6 м

Ефа піщана (Echis carinatus) Lt 50-60 см


15.12.2013; 15:03
хиты: 1232
рейтинг:0
Естественные науки
науки о жизни
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь