пользователей: 28229
предметов: 12116
вопросов: 227945
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

54. Основні відмінності амніот і анамній у їх будові та пристосуванні до різних умов існування

№        ВІДМІННІ ОЗНАКИ          АНАМНІЇ (Anamnia)           АМНІОТИ(Amniota)

1          Кількість видів         Понад 28 000 Понад 20 000

2          Середовище життя   Водне, повітряне      Повітряне

3          Середовище життя   Первинноводні         Первинноназемні

4          Зяброве дихання       Упродовж всього життя або на личинковій стадії розвитк       Відсутнє на будь-якій стадії розвитку

5          Нирки            Тулубові        Тазові

6          Запліднення  Зовнішнє       Внутрішнє

7          Запас поживних речовин у яйці    Містять мало жовтка           Містять багато жовтка

8          Розвиток        Непрямий      Прямий

9          Зародкові оболонки Відсутні         Є (амніон, алантоїс, хоріон)

10        Представники           Нижчі хребетні: круглороті, хрящові риби, кісткові риби, земноводні            Вищі хребетні: плазуни, птахи і ссавці

Анамнії (лат. Anamnia ) або нижчі хребетні - парафілетіческая група, що включає хребетних тварин , що не мають зародкових оболонок. На відміну від амніот , у анамній в процесі ембріонального розвитку не виникає зародкової оболонки - амніону і особливого зародкового органу - аллантоїса . Анамнії пов'язані в своєму існуванні з водним середовищем , в якій вони проводять або все життя , або початкові стадії ( яйцеві та личинкові ) . До анамній відносяться всі хребетні , за винятком амніот , тобто безщелепні і різні групи риб , а також амфібії/

Амніо́ти (Amniota) — група класів хребетних тварин, у яких в процесі ембріонального розвитку утворюються зародкові оболонки —амніон, алантоїс і сероза.

До амніотів належать три класи наземних хребетних — плазуни, птахи, ссавці.

На відміну від анамній, розвиток яких відбувається у воді, амніоти пристосовані до розвитку на суші. Відповідно, у них відсутняличинка (як вільно живуча життєва стадія) і замість неї формується ембріон. Формування ембріону забезпечується кількома особливостями, серед яких провідна роль належить внутрішньому заплідненню та формуванню (в яйці і навколо яйця) захисних зародкових оболонок. Завдяки цьому ембріон отримує можливість розвиватися у фактично штучному середовищі зі стабільними умовами. Все це є однією з форм турботи про нащадків і стало основою поширення амніот у віддалених від води середовищах існування. Крім того, на цій основі сформувалася така особливість частини амніот (зокрема, більшості ссавців), як живородіння.


15.12.2013; 15:03
хиты: 1393
рейтинг:0
Естественные науки
науки о жизни
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь