пользователей: 28228
предметов: 12116
вопросов: 227945
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

42.Система надряду Циприноїдні

 

НАДРЯД ЦИПРИНОЇДНІ – CYPRINOMORPHA

 

      Надряд містить два ряди з понад 4500 видів. Луска циклоїдна або тіло голе. Плавальний 

міхур  зберігає  зв’язок  зі  стравоходом.  Є            веберів      апарат :  фрагменти  перших  чотирьох 

хребців  перетворюються  в  кісточки,  які  передають  зміну  тиску  в  плавальному  міхурі  на 

лабіринт внутрішнього вуха. Складають приблизно половину всіх видів прісноводних риб; у 

морях майже не трапляються.

    Ряд Коропоподібні – Cypriniformes. Ряд нараховує понад 3200 видів           25―29 родин трьох підрядів.

      Більш  як  1300  видів  підряду   Characoidei  живуть  у  прісних  водоймах  тропічної  Америки  й  Африки. 

Розміри  і  зовнішній  вигляд  дуже  різноманітні.  Представники  багатьох  видів  завдовжки  лише  2―5  см ,  а  найбільші  види  сягають  1―1,5  м. Із  хижих  видів  харацинових у водах Південної Америки усім відомі піраньї (кілька видів 3 родів): тримаються зграями, мають  потужні гострі зуби, місцями небезпечні й для людини.  Близько 50 видів риб з довгастим вугреподібним тілом відносять до підряду Gymnotoidei, або електричні  вугри;   населяють   прісні   водойми   Південної   Америки.   Мають   електричні  органи.  В     електричного   вугра  Electrophorus    etectricus стрічкоподібні  електричні  органи  складають     майже  третину     маси  риби  і  можуть  генерувати  розряд  до  400―650  В  (сила  струму –  до    1  А).  Такі  розряди  риба  генерує  захищаючись  і  під  час  нападу на здобич. Крім того, є додаткові низковольтні електричні органи для локації. Вони генерують 20―30 (до 50) імпульсів за секунду; у зв’язку з розвитком электролокації, зір з віком погіршується. У ротовій області є  ділянки, надзвичайно багаті капілярами: при нестачі кисню в воді риби періодично піднімаються до поверхні і  захоплюють ротом повітря.

      Підряд Cyprinoidei складений 5―6 родинами нараховує близько 1800 видів. На щелепах зубів немає. На 

останній   зябровій   дузі   розташовані   глоткові   зуби,   які мають   складну   форму   і   не   тільки   полегшують проковтування здобичі, а й перетирають її. Рот висувний, у деяких видів оточений вусиками. Живуть у прісних і солонуватих водоймах різних типів. Розміри від 5―8 до 60―80 см. У наших прісних водоймах числом видів  коропові переважають  інші групи риб.  Молодь майже всіх видів харчується зоопланктоном. У старшому віці  йде розподіл харчової спеціалізації: переважаюча група – бентофаги; є також планктофаги, активні хижаки, що поїдають дрібних риб (білизнá, або жерех, головень та ін.) і травоїдні форми (амур, товстолобик та ін.). 

      Коропові  складають  основу  промислу  в  прісних  водоймах.  До  найбільш  важливих  належать  короп  – Cyprinus carpio, лящ – Abramis brama. Дрібні види – пічкурі –  Gobio, в’юни –  Cobitis, Misgurnus, верховодки – Alburnus, малявки – Leucaspius, – служать кормом промисловим видам риб. Виведені культурні породи сазана  (дзеркальний та інші коропи), а також білий амур –  Ctenopharyngodon idella і товстолобики – Hypophtalmichtys molitrix  і  Aristichtys   nobilis розводяться  в  риборозплідних  ставках;  останні  три  переважно  рослиноїдні  види використовуються  у  зрошувальних  системах  для  запобігання  їхнього  заростання.  Приблизно  за  тисячу  років  одомашнювання і наступної селекції срібного карася – Carassius auratus у Японії і Китаї виведено кілька сотень  порід декоративних золотих рибок.

      Ряд  Сомоподібні –  Siluriformes. Більш як  1200  видів сомоподібних  групуються  в  27―31  родини.  Тіло 

голе, деякі види у шкірі мають окремі кісткові пластинки. На щелепах розташовані в кілька рядів дрібні зуби, а  біля  рота  – декілька  пар  вусиків.  У  тропіках  багато  видів,   що  не  перевищують  у  довжину  3―6       см,  але  зустрічаються й такі гіганти, як звичайний у наших ріках сом Silurus glanis, який сягає маси 300 кг і довжини 3―4 м. У дрібних видів, які населяють гірські струмки, розвиваються присоски, у мешканців сильно зарослих  тропічних водойм є додаткові органи дихання. Деякі тропічні види при пересиханні водойм здатні переповзати  в сусідні чи переживати посуху, в товщі вологого намулу. Частина видів має електричні органи.


15.12.2013; 15:03
хиты: 414
рейтинг:0
Естественные науки
науки о жизни
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь