пользователей: 30051
предметов: 12323
вопросов: 233338
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

36. Охарактеризуйте процеси відкривання і закривання продихових щілин. Чим вони обумовлені.

Відмінності у товщині зовнішніх і внутрішніх стінок замикаючих клітин сприяють розкриванню і закриванню продихів під впливом зміни тургору. Цьому сприяє також форма продихових клітин, яка буває ниркоподібна або бобоподібна, і завжди ці клітини повернуті ввігнутою стороною всередину. Ступінь відкриття продихів залежить в основному від різниці тургорного тиску у замикаючих клітин і сусідніх клітин епідерми.

 На відміну від прозорих клітин епідерми, продихові клітини фотосинтезують. Тому в них міститься деяка кількість вуглеводів. Зміна осмотичного тиску залежить від зміни відносної кількості розчинених і нерозчинених вуглеводів, які можуть переходити один в одного.

 У нижчих рослин продиховий апарат має примітивну будову, але в процесі пристосування до повітряного середовища він поступово еволюціонував. У вищих груп рослин поруч із продиховими клітинами наявні ще так звані побічні клітини – спеціалізовані епідермальні клітини, які відрізняються морфологічно від сусідніх клітин шкірки. Такі продихи, разом із побічними клітинами (якщо вони наявні), називають продиховим апаратом або продиховим комплексом.

 


22.11.2013; 00:01
хиты: 158
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь