пользователей: 28048
предметов: 12018
вопросов: 223696
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

3.Провідна тканина листка.

 Провідна тканина диференціюється з прокамбію конуса наростання в акропетальному напрямку, тобто від основи до верхівки листка. Провідні тканини — судинно-волокнисті пучки, які знаходяться у мезофілі, звуться жилками листка. Вони проходять з листка в стебло і становлять спільну провідну тканину.

У дводольних вздовж листка проходить одна головна жилка, а від неї у всі боки відходять відгалуження — анастомози1.

У однодольних в листковій пластинці спостерігається кілька поздовжніх жилок, які між собою з'єднуються поперечними анастомозами. У папоротей і голонасінних жилки майже не галузяться — анастомози не утворюються.

Оскільки провідна система листка тісно зв'язана з провідними тканинами стебла, то і будова їх спільна. В колатеральних судинно-волокнистих пучках стебла (ксилема яких розміщена ближче до центра, а флоема до периферії) при переході в листок ксилема розташовується в морфологічно верхній частині його, а флоема — в нижній. Судинно-волокнисті пучки деяких дерев'янистих рослин між флоемою і ксилемою мають камбій, але цей камбій в пучку листка мало діяльний, тому пучки вважаються закритими. Навколо судинно-волокнистих пучків листка, особливо біля головної жилки, розташовується паренхімна тканина у вигляді обкладки. Продукти асиміляції стовпчастої паренхіми передаються у збираючі клітини губчастої, з них поступають в клітини обкладки, а потім у провідну тканину — флоему і рухаються у всі частини організму.

Провідна тканина листка галузиться, об'єм кожної анастомози зменшується. Спочатку судиино-волокнистий пучок (жилка) втрачає типові ситовидні трубки, замість них утворюються клітини з нечіткими ситечками. Далі до краю листка ситовидні трубки у флоемі зовсім відсутні, їх роль виконують клітини-супутниці. Зрештою флоема у судинно-волокнистих пучках зникає вся. Подібний процес відбувається і з провідною тканиною-ксилемою. В напрямку до краю листкової пластинки в судинно-волокнистому пучку кількість провідних елементів зменшується та утворюються вони простішої будови. Замість судин провідна система закінчується поодинокими трахеїдами, які оточені одним рядом паренхімних клітин. Судинно-волокнистий пучок листка з усіма гістологічними елементами властивий тільки центральній жилці

 


08.11.2013; 01:29
хиты: 989
рейтинг:0
Естественные науки
науки о жизни
ботаника
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь