пользователей: 28236
предметов: 12120
вопросов: 228087
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

57. Опишіть будову і функції флоеми.

Флоема (від греч.  φλοῦς  - Кора) - те ж, що і луб - провідна тканина судинних рослин, по якій відбувається транспорт продуктів фотосинтезу до частин рослини, де відбувається їх використання (підземні частини, конуси наростання) або накопичення (зріють насіння, плоди). Разом з ксилемою ( деревиною), що забезпечує транспорт води і мінеральних солей, утворює провідні пучки. У стеблах більшості рослин флоема розташовується зовні по відношенню до ксілеме, a листі - звернена до нижньої сторони жилок листової пластинки, в провідних пучках коренів тяжі флоеми і ксилеми чергуються. За своїм походженням флоема поділяється на первинну, діфференціірующуюся з прокамбію і вторинну, диференціюються з камбію. Первинна флоема, в свою чергу, підрозділяється на протофлоему і метафлоему, на відміну від вторинної флоеми, у первинній відсутні серцевинні промені. Клітинний склад і первинної, і вторинної флоеми однаковий; вони складаються з декількох типів клітин різної морфології, виконують різні функції: Сітовідние елементи (сітовідние клітини, ситовидні трубки і клітини-супутниці), що забезпечують основний транспорт .Склеренхімні елементи (склереіди і волокна), що виконують опорну функцію .Паренхімні елементи (паренхімні клітини), забезпечують ближній радіальний транспорт .Сітовідние елементи є високоспеціалізованих клітинами, що забезпечують флоемний транспорт асимілятів. . Сітовідние елементи спорових (хвощів, плаунів, папоротей) і голонасінних рослин представлені сітовідную клітинами, ці клітини витягнуті в довжину, сітовідние поля розкидані по бічних стінках. Флоемний сік являє собою розчин вуглеводів (у деревних рослин - переважно сахарози), що є продуктами фотосинтезу.


01.11.2013; 00:21
хиты: 885
рейтинг:0
Естественные науки
науки о жизни
ботаника
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь