пользователей: 27944
предметов: 11953
вопросов: 222001
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

16. Розкрийте зміст понять „плазмалема”, „мезоплазма”, „тонопласт”.

Плазмолемма , або клітинна оболонка , є однією з різновидів біологічних мембран. Вона відмежовує вміст клітини від навколишнього її середовища і одночасно здійснює взаємодію з нею. Плазмолемма складається з власне мембрани , надмембранний і субмембранного комплексів .

Власне мембрана утворена біліпідного шаром з вбудованими в нього білковими молекулами. У сукупності вони представляють тонкі пласти липопротеидной природи ( 6-10 нм) , в яких ліпіди складають близько 40 % , а білки - близько 60 %. Є й вуглеводи - до 5-10 %.

Молекули ліпідів ( фосфоліпіди , сфінгомієлін , холестерин) в мембранах розділені на 2-е функціонально різні частини: головки і "хвости" . Головки - полярні ( заряджені ) , є гідрофільними , а хвости - неполярні (Не заряджені ) , є гідрофобними . У сукупності вони утворюють біліпідні ( двошарові ) мембрани ( рис. 2).

Серед мембранних білків розрізняють поверхневі , полуінтегральние та інтегральні . Білки мембран теж поляризовані. Полярна частина білків взаємодіє з головками ліпідів і звернена у бік водної фази ( інтегральні білки). Неполярні ділянки білків як би занурені в « жирну » гідрофобну частину мембрани. За біологічної ролі білки поділяються на білки - ферменти , білки рецепторні і білки структурні .

Мезоплазма (середній шар протоплазми) — включає в себе мікроскопічно малі тільця різноманітної форми (круглястої — сферосоми, продовгуватої і нитковидної — мітохондрії, або хондріосоми), а також найдрібніші частки — мікросоми (рибосоми). Сферосоми — порівняно великі гранули ліпоїд-ної або лілопротеїдної природи. їх добре видно в світловий мікроскоп. З мітохондріями, що мають довжину 0,2—2 і товщину 0,6—0,8, безпосередньо зв'язані процеси обміну речовин та енергії клітини. В мітохондріях зосереджені найважливіші ферментні системи, що забезпечують життєдіяльність клітини. Мікросоми, або рибосоми, мають розміри 20— 40 мілімікрон, і їх можна бачити в електронний мікроскоп. Рибосоми багаті на рибонуклеїнову кислоту і в них відбувається синтез білка.

Тонопласт (далі Т) (від грец. Tоnos - натяг, напруга і plastos - виліплений, оформлений), мембрана, що оточує клітинну вакуоль і подібна за структурою з мембранами ендоплазматичної мережі. Володіє виборчої проникністю і здатністю до активного транспорту іонів.

 

 


01.11.2013; 00:21
хиты: 499
рейтинг:0
Естественные науки
науки о жизни
ботаника
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь