пользователей: 27057
предметов: 11669
вопросов: 212757
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Орган рівноваги (і гравітації)

– периферична частина якого представлена плямою сферичного мішечка, плямою еліптичного мішечка та трьома ампулярними гребінцями, розташованими у перетинчастих напівколових каналах.

Плями (макули) сферичного та еліптичного мішечків є рецепторами гравітації – земного тяжіння, а макула сферичного мішечка, крім того, сприймає вібраційні коливання. Вони побудовані із двох типів епітеліоцитів – підтримуючих, розташованих на базальній мембрані, і волоскових сенсорних клітин, які лежать на підтримуючих клітинах. Верхівка волоскових сенсорних (рецепторних) клітин обернені до порожнини перетинчастого лабіринту, заповненого ендолімфою. По формі їх поділяють на два типи – грушоподібні та призматичні. На апікальній поверхні клітин розташовані чутливі волоски: 60-80 нерухомих стереоцитій і одна рухома – кіноциля. Поверхня епітелію макул покрита желатиноподібною отолітовою мембраною, у якій містяться кристали карбонату кальцію – отоліти та статоконії. Зміщення кіноциля в бік стереоцилій викликає збудження клітин, а імпульс через синапс передається по  вестибулярному нерву у нервові центри, які регулюють тонус певних груп м’язів, визначаючи рівновагу та положення тіла у просторі.


хиты: 342
рейтинг:0
Естественные науки
науки о жизни
биология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2017. All Rights Reserved. помощь