пользователей: 28054
предметов: 12022
вопросов: 223856
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Посмугована м’язова тканина

(скелетна) розвивається із міотомів.

Структурно-функціональною одиницею є багатоядерні м’язові волокна циліндричної форми, ядра яких розташовані по периферії саркоплазми. Опорний апарат утворений саркоплазмою, у зовнішньому шарі знаходиться сітка колагенових волокон. Між двома шарами сарколеми розташовані міосателітоцити, одноядерні клітини, камбіальні елементи скелетної м’язової тканини. Трофічний апарат представлений структурами, що активно приймають участь в обміні речовин: ядрами, включеннями глікогена, ліпідів, мітохондріями з розгалуженими кристами, цитоплазматичною сіткою гранулярного типу. Щодо особливостей метаболізму та вмісту міоглобіну, здатного зв’язувати кисень, розрізняють білі та червоні м’язові волокна, здатні неоднаковою силою скорочуватися і втомлюватися.

Скоротливий апарат має спеціальні органели — попереково-смугасті міофібрили. Вони складаються з міофіламентів: товстих (міозинових) і тонких (актинових). Механізм скорочення зумовлений наявністю в кожного волокна нервового закінчення. Під час збудження нервово-м’язового синапса відбувається вихід іонів кальцію із цистерн і трубочок саркоплазматичного ретикулууму в саркоплазму, що стимулює фермент АТФ-азу і викликає розщеплення АТФ, енергія якої витрачається на утворення актоміозинових комплексів.                   


хиты: 1692
рейтинг:+1
Естественные науки
науки о жизни
биология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь