пользователей: 28205
предметов: 12092
вопросов: 227127
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Нейрони

(нейроцити, нервові клітини) - основні структури нервової тканини, різноманітної форми, будови та функцій. По функціональним властивостям розрізняють чутливі (аферентні,рецепторні), вставні (асоціативні) і рухові (еферентні) нейрони. У нейроні розрізняють тіло, відростки і нервові закінчення. Виділяють два типи відростків: дендрити - їх безліч, сприймають подразнення і передають імпульси по напрямку до тіла; аксон, або нейрит, який проводить нервові імпульси від тіла нервової клітини. По кількості відростків нейрони поділяються на уніполярні ( з одним відростком), біполярні ( з двома відростками) та мультиполярні (з трьома і більше).

Нейрони, як правило, мають одне ядро з диплоїдним набором хромосом. Цитоплазма має розвинуту гранулярну цитоплазматичну сітку із великим набором рибосом, де відбувається інтенсивний синтез білків. Безперервне обновлення білків є процесом фізіологічної регенерації у стабільній клітинній популяції нейронів.


хиты: 345
рейтинг:0
Естественные науки
науки о жизни
биология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь