пользователей: 28228
предметов: 12116
вопросов: 227945
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

39. Життєвий цикл коловерток

протікає за типом гетерогонії, тобто має місце чергування двостатевих поколінь із партеногенетичними. З яєць, що перебувають у стані спокою, розвиваються аміктичні самки, які партеногенетично,без запліднення відкладають аміктичні яйця з диплоїдним «збором хромосом. Під час їх утворення редукційний поділ не відбувається. З цих яєць розвиваються такі ж аміктичні самки. Цей процес повторюється кілька разів. Далі під впливом зовнішніх умов (зміна температури, кількість і якість їжі, світло, хімічний склад середовища тощо) з'являються міктичні самки, що відкладають міктичні гаплоїдні яйця, утворення яких супроводжується редукційним поділом. З них без запліднення розвиваються самці,всі клітини яких мають гаплоїдний набір хромосом. Самці запліднюють міктичних самок, що після цього відкладають дишюїдні яйця, з яких згодом розвивається аміктичне покоління самок. Яйця вкриті міцними оболонками й можуть леребувати в стані спокою від двох тижнів до року й почати свій розвиток ' за сприятливих умов. Кількість життєвих циклів протягом року в різних видів різна;є моно-, ди- та поліциклічні види. Причому один і той же вид в різних водоймах може залежно від умов мати різну кількість річних циклів. Таким чином, життєвий цикл коловерток протікає з проміжною редукцією1 —чергуються два типи дорослих поколінь: з диплоїдним набором хромосом (аміктичні та міктичні самки) та гаплоїдним (самці). Це один із унікальних випадків такої форми гетерогонії серед багатоклітинних тварин, інший — цикл одноклітинних форамініфер.


хиты: 660
рейтинг:+2
Естественные науки
науки о жизни
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь