пользователей: 28037
предметов: 12004
вопросов: 223410
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

27. найголовніші ряди стьожкових червів

 У класі стьожкових червів різними авторами виділяється від чотирьох до одинадцяти рядів, розглянемо найтиповіших представників, зокрема види, що викликають важкі, а іноді й небезпечні для життя хазяїв захворювання — цестодози. Ряд Стьожаки (Pseudophyllidea) До цього ряду належать непочленовані (але з багатьма комплектами статевих органів) і почленовані форми.Серед почленованих форм найдовші — гельмінти. Личинка корацидій. Ряд Ціп'яки (Cyclophyllidea) До цього ряду належить більшість цестод — переважно паразитів птахів і ссавців. Кілька видів паразитують у людини. Розвиток відбувається переважно з одним проміжним хазяїном. Іноді в ціп'яків має місце нестатеве розмноення на личинкових стадіях, тобто метагенез — чергування двох поколінь — статевого та нестатевого.Личинка цистицерк. Ряд Гвоздичники (Caryophyllidea).Це нечисленна група цестод із цільним тілом, одним комплектом статевих органів і розетковидним сколексом. їх розвиток відбувається з одним проміжнимхазяїном, малощетинковим червом, у порожнині тіла якого розвивається процеркоїд із довгим хвостовим придатком. До цього ряду належить і паразит малощетинкових червів Archigetes, який розвивається без проміжного хазяїна. Він зберігає церкомер протягом усього життя. На цій підставі його вважають неотенічною личинкою —процеркоїдом, тобто з життєвого циклу в нього випали стадії плероцеркоїда та дорослої особини.

 

 


хиты: 494
рейтинг:0
Естественные науки
науки о жизни
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь