пользователей: 21276
предметов: 10469
вопросов: 178036
Конспект-online
зарегистрируйся или войди через vk.com чтобы оставить конспект.
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

10. Environmental protection in Ukraine

Many years ago man lived in harmony with nature. Today the situation in Ukraine is quite different. The intensive development of industry results air pollution, land pollution, water pollution.

Багато років тому людина жила в гармонії з природою. Сьогодні ситуація в Україні абсолютно інша. Інтенсивний розвиток промисловості веде забруднення повітря, забруднення землі, забруднення води.

 

We pollute air with smoke and gases, water - with industrial waste, soil - with chemicals. Now we don't know the virgin nature. A lot of people suffer from many dangerous diseases.

Ми забруднюємо повітря від диму і газів, води промисловими відходами грунтів з допомогою хімічних речовин. Тепер ми не знаємо, незайманої природи. Багато людей страждають від багатьох небезпечних захворювань.

 

Fish dies in the lakes, rivers and seas. Forests are disappearing and this upsets the oxygen balance. The pollution of air, rivers, seas and lakes could lead our planet to a global catastrophe.

Риба вмирає в озерах, ріках і морях. Ліси зникають, і це порушує кисневий баланс. Забруднення повітря, річок, морів і озер може привести нашу планету до глобальної катастрофи.

 

We must protect animals and plants. Earth is our home. We must care of it, for ourselves and for the next generations.

Ми повинні захистити тварин і рослин. Земля-це наш дім. Ми повинні піклуватися про нього, для себе і для наступних поколінь.

 


25.07.2016; 10:37
хиты: 10
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2016. All Rights Reserved. помощь