пользователей: 21244
предметов: 10456
вопросов: 177505
Конспект-online
зарегистрируйся или войди через vk.com чтобы оставить конспект.
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

1.What is environment?

People have lived on our planet for many years. They lived and live on different continents, in different countries.

Люди жили на нашій планеті протягом багатьох років. Вони жили і живуть на різних континентах, в різних країнах.

 

 People depend on their planet, the sun, animals and plants around them. Environment is everything in the world around us that surround and affects all life on earth, including the air, food, water, plants, animals and other.

Люди залежать від своєї планети, сонце, тварин і рослин навколо них. Навколишнє середовище все в навколишньому світі, які оточують і впливає на все життя на землі, в тому числі повітря, продуктів харчування, води, рослин, тварин та інших.

 

Environment is the place where we live. Since ancient time nature has served man, being the source of his life. For thousands of years people lived in harmony with environment and it seemed to them that natural riches were unlimited.

Навколишнє середовище є місцем, де ми живемо. З давніх часів природа служить людині, будучи джерелом його життя. Протягом тисяч років люди жили в гармонії з навколишнім середовищем, і їм здавалося, що природні багатства невичерпні.

 

But man's interference in nature began to increase with the development of civilization. Our ecology becomes worse and worse with every new day. Many species of animals and birds are disappearing nowadays. People destruct wildlife, cut down trees to make furniture. They forget that people can't live without trees and plants, because they fill air with oxygen.

Але втручання людини в природу стало збільшуватися з розвитком цивілізації. Наша екологія стає все гірше і гірше з кожним днем. Багато видів тварин і птахів зникають в наші дні. Люди руйнують дику природу, вирубувати дерева для виготовлення меблів. Вони забувають, що люди не можуть жити без дерев і рослин, так як вони заповнюють повітря киснем.

 

 


25.07.2016; 10:37
хиты: 13
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2016. All Rights Reserved. помощь