пользователей: 21211
предметов: 10450
вопросов: 177346
Конспект-online
зарегистрируйся или войди через vk.com чтобы оставить конспект.
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

82.Успадкування при дигібридному схрещуванні. Третій закон Менделя. Загальна формула розщеплення при полігібридних схрещуваннях.

При дигібридному схрещуванні аналізується успадкування в потомстві двох ознак (якщо ознак більше за дві, схрещування називають полігібридним); гени ознак, які аналізують, повинні знаходитися в різних парах гомологічних хромосом.
Аналізуючи кожну ознаку окремо, одержуємо результат, який відповідає другому закону Менделя.
Закон незалежного успадкування ознак (третій закон Менделя): при дигібридному схрещуванні розщеплення по кожній парі алельних ознак відбувається незалежно.
Третій закон Менделя формулюється таким чином: (зош..При схрещуванні 2-х організмів які відрізняються двома парами альтернативних ознак в першому поколінні спостерігається одноманітність,а друге покоління дає розщеплення 9:3:3:1).         Це можливо тому, що під час мейозу розподіл (комбінування) хромосом у статевих клітинах при їхньому дозріванні іде незалежно і може привести до появи нащадків з комбінацією ознак, відмін­них від батьківських і прабатьківських особин.
         Для запису схрещувань нерідко використовують спеці­альні решітки, які запропонував англійський генетик Пеннет (решітка Пеннета). Ними зручно користуватися під час аналізу полігібридних схрещувань. Принцип побудови решітки полягає в тому, що зверху по горизонталі запи­сують гамети батьківської особини, зліва по вертикалі — гамети материнської особини, в місцях перетину — ймо­вірні генотипи потомства.            Загальна формула розщеплення при полігібридних схрещуваннях.Для полі гібридного схрещування характерно –число сортів гамет 2n де n –кількість ознак що беруться до уваги 2*1=2.    2*2=4                     -число типів розщеплення за фенотипом 2*n   генотипом 3*n          -число можливих комбінацій гамет 4n

 

 


20.07.2016; 23:41
хиты: 36
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2016. All Rights Reserved. помощь