пользователей: 28054
предметов: 12022
вопросов: 223856
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Взаємозв’язок урочної та позаурочної форм організації навчання з біології.

В школі має місце урочна і позаурочна форми навчання. Позаурочна робота- це форма організації  учнів для виконання ними після уроків обов’язкових, пов’язаних із вивченням курсу, практичних робіт за індивідуальним або груповими завданнями вчителя. За змістом ця робота збігається з навчальними заняттями, і її результатами оцінюються вчителем. Позаурочна робота- надзвичайно важливий компонент навчального процесу, що відбувається за взаємодії розуму, волі, емоцій учнів і вимагає чіткої організації. До позаурочних робіт, які передбачені навчальною програмою, належать досліди і спостереження, виготовлення біологічних колекцій і гербаріїв, робота з мікроскопом. Урок- це основна форма навчально-виховної роботи вчителя з класом за визначеною програмою з біології, відповідно до розкладу й у шкільному приміщенні. Незважаючи на малу тривалість, урок має ті структурні компоненти, які характеризують процес навчання в цілому: цільовий, ситуаційно-мотиваційний, змістовий, операційно-діяльнісний. Концептуальну модель уроку, яка відображує співпрацю вчителя й учнів, спрямовану на досягнення високого кінцевого результату відповідно до поставленої дидактичної мети.

 


27.12.2015; 23:36
хиты: 231
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь