пользователей: 28234
предметов: 12118
вопросов: 227998
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

64. Сутність, теорії та класифікація політичного лідерства.

Сутність політичного лідерства. Термін "лідер" означає ведучий, «керівник», “провідник", глава. Політичне лідерство - це влада, яка здійснюється одним чи кількома індивідами з метою пробудження членів нації до дій;

Ознаки політичного лідерства: лідерство передбачає постійний вплив на оточуючих; політичний вплив повинен бути всезагальним і розповсюджуватися на усіх членів керованої спільноти; лідерство закріплюється у певних нормах, правилах, привілеях, повчоваженнях.

Політичне лідерство є точкою перетину потреб та інтересів, симпатій та антипатій тих чи інших соціальних груп. У політології дедалі прийнятнішою стає думка, що головне, чим має займатися лідер - це виражати загальні цінності, устремління, бажання реальних та потенційних послідовників замість керівництва, управління.

Теорія політичного лідерства. До найважливіших теорій політичного лідерства належать:

Теорій рис (Е. Богардус, Ф. Гальтон) пояснює природу політичного лідерства видатними індивідуальними рисами людини, які рано чи пізно приводять її до влади.

Ситуаційна теорія (В Дачь, Р Согділл. Т. Хітон та їй.) обгрунтовує ідею залежності поведінки лідера від соціальних умов. Лідерство конкретної особи є функцією ситуації. Особа, що є лідером в одній ситуації, зовсім необов'язково буде ним в іншій.

Марксистська теорій при трактуванні природи політичного лідерства виходять із соціально-класових основ суспільства. На думку марксистів, політичні лідери з'являються як реакція на об'єктивну суспільну потребу.

Класифікація. У політичній літературі зустрічаються різноманітні класифікації лідерства. М. Вебер у залежності від способів легітимації влади виділяє три типи лідерів - традиційний, раціонально-легальний і харизматичний.

Політичні лідери:

за способом утвердження в групах і організаціях: формальні, неформальні.

за способом легітимізації влади лідера в суспільстві: традиційні, раціонально-легальні.

за стилем керівництва і управління: харизматичні, ліберальні, аторитарні, демократичні.

за іміджем і ролевим призначенням лідера: прапороносець, слуга, торговець, пожежник, актор.

за стилем політичної поведінки: параноїдальний, демонстративний, депресивний, шизоїдний.

за ставленням до існуючої політичної системи: функціональний, дисфункціональний, нонкомформістський, конформістський.

за маштабами лідерства: загальнонаціональний, певного класу, соціальних груп.

За стилем керівництва розрізняють авторитарне та демократичне лідерство. Авторитарне лідерство передбачає одноосібний керівний вплив на основі загрози застосування сили, а демократичне лідерство дає змогу усім членам групи брати участь у формуванні мети діяльності групи та керівництві нею.

 

 


13.12.2015; 16:02
хиты: 210
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь