пользователей: 27937
предметов: 11944
вопросов: 221598
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

53. Походження і сутність політичних партій, їх функції та типи.

Термін "партія" (від лат. partio - ділю, розділяю) у перекладі з латинської означає частину якоїсь великої спільноти.Політична партія - це організована частина суспільства, члени якої добровільно об'єднуються з метою вибороти владу в суспільстві та утримати її. Перші згадки про політичні партії зустрічаються ще у мислителів Стародавнього світу. Прототипи сучасних політичних партій з'явились у період ранніх буржуазних революцій. Проте повністю вони сформувалися у часи Великої Французької революції.Політичні партії у сучасному розумінні остаточно сформувалися лише в середині XX ст. одночасно з еволюцією виборчого права в напрямку до утвердження прямих, рівних, загальних виборів.Ознаки політичних партій: • певна тривалість існування в часі; • наявність організаційної структури; • прагнення влади; • пошук народної підтримки.Функції політичних партій: соціальна функція полягає в тому, що партія узагальнено виражає і захищає інтереси тієї чи іншої соціальної групи та доводить до рівня державної влади її вимоги; ідеологічна функція проявляється в розробці партійної ідеології (теоретичних концепцій, партійної програми, оцінок подій, закликів, соціально-політичних стратегій тощо); політична функція полягає перш за все в оволодінні державною владою; управлінська функція характерна для партій, які перебувають при владі; електоральна функція партій проявляється у тому, що вони активно беруть участь у виборах.Типи політичних партій: 1) За характером функціонування – кадрові, масові; 2) За характером політичної поведінки – демократичні, тоталітарні; 3) За місцем в політичній системі – опозиційні, правлячі; 4) За поглядами на характер суспільного розвитку – легальні, напівлегальні, нелегальні, еволюційні, революційні, реформістські, радикальні; 5) За ідеологічним спрямуванням – праві, ліві.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


13.12.2015; 16:02
хиты: 218
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь