пользователей: 28194
предметов: 12087
вопросов: 226984
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

4.Функції політології та її зв'язок з іншими науками.

Функції політології:

1)описова-описує політичну дійсність;

2)пояснювальна-чому ті чи інші факти політики існують;

3)прогностична-якою буде політична дійсність в майбутньому;

4)інструментальна-вибір форм і видів політичної дії з метою досягнення бажаного результату;

5)методологічна-способи, методи і принципи дослідження політики;

6)ідеологічна-розробка стратегій та напрямків розвитку суспільства.

Політологія взаємодіє з рядом наук, предметом дослідження яких є окремі аспекти політичної дійсності: 1)політ..філософія-вивчає політику як цілісність; 2)політ..соціологія-взаємодія політичного суспільства з громадським суспільством; 3)політ..географія-вивчає взаємозв’язок політичних процесів з розташуванням держави; 4)політ.. історія-вивчає політичні погляди, інтереси; 5)політ..психологія-досліджує соціально-психологічні складові політичного життя суспільства; 6)теорія міжнародної політики-досліджує зовнішньополітичну діяльність держав, об’єднань громадян.


13.12.2015; 16:02
хиты: 224
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь