пользователей: 27935
предметов: 11943
вопросов: 221566
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

26. Особливості взаємодії ІВ з різними речовинами і структурами клітини.


Під впливом променевого ураження відбуваються іонізація і збудження атомів і молекул у живій речовині. Особливо інтенсивно процес формування іонів проходить у воді, з якої на 60-90 % складаються живі організми. Особливе значення при цих процесах надають утворенню гіперокису, а також гідроксил-іону. Їхня взаємодія з різноманітними біологічними молекулами і системами призводить до формування сполук, що мають високу хімічну активність і одночасно до руйнування хімічних зв’язків у молекулах.

Утворення в організмі змінених молекул призводить до порушення процесу обміну речовин і енергозабезпечення клітин, зміни функціональної активності біологічних систем.

Молекулярний

Пошкодження ДНК, РНК, ферментів, вплив на процеси обміну

Субклітинний и клітинний

Ураження біологічних мембран, ядер, хромосом та ін. Припинення розподілу та загибель клітин, перетворення їх на недоброякісні

Тканина, орган

Ураження кісткового мозку, центральної нервової системи, системи травлення та ін. Ймовірна загибель внаслідок утворення недоброякісних клітин

Цілісний організм

Зменшення тривалості життя

Популяція

Зміни генетичних характеристик внаслідок мутацій

     

 

         Особливо негативним є вплив підвищених доз іонізуючого випромінювання на молоді організми і розвиток ембріонів.

Клітинний рівень впливу містить у собі всі порушення й процеси, обумовлені змінами функціональних властивостей опромінених клітинних структур. Всі процеси, що протікають на цьому рівні, підкоряються біологічним законам життя клітини як цілісної, складно функціонуючої біологічної системи. Найнебезпечнішими клітинними ушкодженнями, що виникають при опроміненні, є ушкодження механізму мітозу й хромосомного апарата клітин опроміненої популяції. Кількість клітин з такими ушкодженнями в опроміненій популяції перебуває в прямій залежності від експонентної дози опромінення, блокування процесів диференціювання, блокування процесів фізіологічної регенерації й проліферації опромінених тканин. Зазначені функціональні ушкодження викликають розвиток більшості кінцевих ефектів впливу іонізуючого випромінювання на організм багатоклітинних і вищих тварин.

.

 


05.06.2015; 01:19
хиты: 187
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь