пользователей: 27938
предметов: 11944
вопросов: 221598
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

55. Фотоокислення.

Фотоокіслення- це окислювально-відновна  фотохімічна реакція. Суть Ф. становить перенос електрона від збудженої молекули донора D до збудженому молекулі акцептора А. Ф. складається з дек. стадій і починається з поглинання донором квантів світла hv (h - постійна Планка, v - частота), яке призводить до переходу електрона з вищої зайнятої орбіталі на нижчу вільну орбіталь і утворенню збуджених частинок D *. В присутності. незбуджених молекул А електрон переходить з HCMO донора D * на HCMO акцептора А. В результаті відбувається окислення донора D *, енергетично неможливе для звичайного  (темнового) перенесення електрона з ВЗМО донора на HCMO акцептора. При перенесенні електрона між D * і А утворюються радикальні продукти D + * (D *) в тому випадку, якщо в якості донора виступає нейтральна молекула D або аніон D-, або продукти нерадикальної природи D (D +), якщо донором електрона є аніон-радикал D * або нейтральний радикал D. Відповідно радикальні або нерадикальних продукти утворюються з акцептора.

Ф.- одне з найбільш поширених і важливих фотоперетворень. Воно становить сутність первинної стадії фотосинтезу зелених рослин, лежить в основі фотохім. синтез, фотодеструктивного окислення полімерів і забарвлених матеріалів, фотохім. перетворення і запасання сонячної енергії, спектральної сенсибілізації в фотографіч. процесі. Ф. протікає в гомогенних , гетерогенних системах, полімерах, твердих тілах в широкому інтервалі.

 


31.05.2015; 22:49
хиты: 173
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь