пользователей: 30155
предметов: 12338
вопросов: 233625
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Яким чином відбувається транспортування гранул по системі мікрофіламентів та мікротрубочок цитоскелету?

Провідну роль в гранулокриновій секреції відіграє апарат Гольджі, в диктіосомах якого і концентрується компонентами майбутнього секрету. Вважають, що сполуки, які проникають в диктіосоми із гранулярного ендоплазм. Ретикулуму, де вони синтезуються, спочатку заключаються в мембрану і вже потім у везикулярній формі переносяться до плазма леми. Спостерігається екзоцитоз. Мембрана везикул монтується в плазма лему, забезпечуючи її оновлення та ріст, а компоненти секрету надходять до клітинної оболонки, вбудовуючись в її структуру. Встановлено необхідність іонів кальцію для здійснення секреції даного типу. Припускають, що кальцій знімає електростатичний барєр, який виникає між везикулою з секретом та плазмалемою, а також спричинює зміни мікротрубочок та мікрофіламентів, що направляють рух везикул до плазма леми. Це відбувається при взаємодії іонів кальцію з білком кальмодуліном. Утворення комплексу Са-кальмодулін зумовлює скорочення мікрофіліментів та збирання-розбирання мікротрубочок цитоскилета, що спричиняє переміщенню везикул по клітині.


01.04.2015; 23:41
хиты: 222
рейтинг:0
Естественные науки
науки о жизни
ботаника
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь