пользователей: 28045
предметов: 12017
вопросов: 223690
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Поясніть суть сапрофітного способу живлення рослинних організмів.

Сапрофітний спосіб живлення передбачає використання органічної речовини відмерлих залишків рослин і тварин. Цей спосіб живлення широко відомий у водоростей.

У покритонасінних рослин сапрофітний спосіб живлення трапляється досить рідко. Такі рослини майже не фото синтезують,а використовують готову органічну речовину перегнилих залишків рослин і тварин. Це характерно для епіфітів – рослини що оселяються на деревах,чагарниках.

   За даними В. Ю. Семененка, здатність до росту на органічному середовищі в темряві чи на світлі за відсутності СО2 характерна для значної кількості видів синьозелених, зелених, жовтозелених та інших груп водоростей. Їхні представники за певних умов змінюють фототрофний спосіб живлення на асиміляцію різних органічних сполук, тобто переходять на гетеротрофне або фотогетеротрофне живлення, часто поєднуючи їх. Так, діатомові водорості належать переважно до фотоавтотрофних організмів, у яких виявлено хло­рофіли а і с, р- і є-каротини та ксантофіли. Кінцевим продуктом фотосинтезу водоростей є жири. Для свого розвитку діатомові пот­ребують і додаткового джерела органічної речовини, зокрема вітаміну В12. Глибоководні діатомеї взагалі можуть повністю пере­ходити від автотрофного до гетеротрофного живлення. Серед них є навіть безхлорофільні форми, які вже належать до облігатних гетеротрофів. Перехід до фотогетеротрофного чи гетеротрофного способу  живлення супроводжується індукцією додаткових ферментних систем. Такі організми безпосередньо використовують органічні джере­ла вуглецю: ацетат — у циклі гліоксилової кислоти, глюкозу — в гексокіназній реакції. Водорості здатні також до асиміляції не тіль­ки неорганічного нітратного азоту, а й до азоту органічних джерел — наприклад, амідів, сечовини, амінокислот. Як факультативна фор­ма азотного живлення гетеротрофна асиміляція азоту встановлена для багатьох водоростей.

 

40.


01.04.2015; 23:41
хиты: 275
рейтинг:+1
Естественные науки
науки о жизни
ботаника
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь