пользователей: 28215
предметов: 12109
вопросов: 227639
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

23.Назвіть основні етапи кругообігу азоту в природі.


В природі відбувається ряд взаємопов’язаних процесів, які дістали назву цикл азоту. Кругообіг азоту в біосфері – це цикл перетворень його органічних та неорганічних форм. Джерелом азоту для рослин можуть бути: молекулярний азот повітря, який засвоюється лише певними видами мікроорганізмів; азот амонійних солей та солей азотної кислоти, тобто неорганічних сполук (NН4+, NO3-);  азот різних органічних сполук (сечовина, гній, рештки рослинних та тваринних організмів).

Азот атмосфери фіксується у вигляді амонію (NH4+), який потім поглинається коренем та асимілюється в середині клітин у вигляді азотистих органічних сполук.

Процес розкладання білків амінокислот та інших органічних сполук у ґрунті називають амоніфікацією, а грунтові організми, що здійснюють цей процес – амоніфікаторами. Вони характеризуються активними ферментами, які інтенсивно розкладають білки до амінокислот. Останні дезамінуються з утворенням аміаку.

Мінералізацію органічного азоту, розпочатого амоніфікацією, завершує процес нітрифікації, в ході якої нітрифікуючі бактерії аероби (Nitrosomonas, Nitrobacter) перетворюють амоній на нітрати:

2NH3 + 3O2          2HNO2 + 2H2O             2NO2- + 2H+ + 2H2O

а на другому етапі Nitrobacter окислює нітрит до нітрату, бо нітрити токсичні для рослин:

2HNO2 + O2          2HNO3             2NO3- + 2H+

Інтенсивність нітрифікації є показником родючості ґрунту. Нітрати – найоптимальніша форма азоту для живлення рослин. Важливу роль в завершенні циклу азоту мають процеси денітрифікації, в ході якої денітрифікуючі бактерії відновлюють нітрати та нітрити до молекулярного азоту. Відновлення каталізується нітрат – редуктазою – ферментом, до складу якого входить молібден, що тісно пов’язаний з бактеріальною мембраною. Існує ряд бактерій, які здатні відновлювати нітрати до молекулярного азоту (Pseudomonas, Micrococcus, Ihiobacillus).

 


01.04.2015; 23:41
хиты: 207
рейтинг:0
Естественные науки
науки о жизни
ботаника
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь