пользователей: 26720
предметов: 11627
вопросов: 212179
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

17.Охарактеризуйте явище адсорбації.

Адсорбція – це вибіркове поглинання речовин клітиною.

Кореневу систему рослин треба розглядати як орган поглинання і синтезу поживних речовин. Загальна площа поверхні поглинання кореневої системи може досягати сотень квадратних метрів. Катіонна та аніонна поглинальна здатність кореневої системи характеризується вибірковою здатністю.
Поглинання елементів живлення починається з адсорбції. Первинна адсорбція відбувається на поверхні клітин кореневої системи. Після цього починається складний процес активного і пасивного їх транспорту в клітину.

Рослинні клітини характеризуються катіонообмінною та в меншій мірі аніонообмінною здатністю. Вони адсорбують на своїй поверхні позитивно або негативно заряджені іони мінеральних солей, які здатні обмінним шляхом витісняти другими іонами того самого знака заряду. Обмінна адсорбція іонів на 90-95% відбувається на клітинних стінках. Більша частина грунтових катіонів (Ca2+, K2+, NH4+, Mg2+) знаходиться не в вільному грунтовому розчині, а адсорбована на поверхні грунтових частинок (грунтовий поглинальний комплекс). Саме тому, щоб поглинути такі іони, корінь повинен спочатку відірвати (десорбувати) їх з поверхні грунтових часток та зв`язати(сорбувати) на своїй власній поверхні. Всю різноманітність транспортних процесів не можна звести до чергування актів адсорбції іонів, бо існують дві складові частини загального процесу поглинання іонів: залежні від адсорбції та незалежні від неї.


01.04.2015; 23:41
хиты: 121
рейтинг:0
Естественные науки
науки о жизни
ботаника
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2017. All Rights Reserved. помощь