пользователей: 28227
предметов: 12115
вопросов: 227838
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

13.Назвіть рушійні сили пасивного та активного транспортування іонів.

Основні механізми руху іонів через клітинну оболонку – дифузія та в меншій мірі – масовий потік. Рушійною силою дифузії виступає градієнт концентрації розчиненої речовини. Масовий потік – це рух розчиненої речовини разом з розчинником. Рушійна сила масового потоку – градієнт гідростатичного тиску.

Дифузія солей крізь клітинну стінку відбувається завжди: адже протопласт на внутрішній стороні поверхні постійно поглинає іони і це постійно підтримує градієнт їхньої концентрації.

Масовий потік відб.завдяки транспірації. Пори клітинної стінки виявляють  масовому потоку значну протидію, тому що вони в молодих коренях заповнені гелем, внаслідок чого вклад його в загальний фонд поглинених солей відіграє певну роль лише при  інтенсивній транспірації.

Активне транспортування – найважливіший регулятор трансмембранного потенціалу. У зв’язку з тим, що всі іони заряджені, швидкість дифузії їх визначається не лише проникністю мембрани, а й різницею концентрації їх по обидві сторони мембр.(хім..потенціал), а також електричним потенціалом, що виникає між внутрішньою та зовнішньою сторонами мембр.

Витрати енергії проторушійної сили здійснюються різними шляхами: це може бути електричне або електрофоретичне сполучення Н+ -транспортування з дифузним перенесенням іонів. Електричний потенціал в даному випадку виступає рушійною силою для неспецифічного транспортування катіонів у клітину або аніонів у напрямку активного транспортування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


01.04.2015; 23:41
хиты: 198
рейтинг:0
Естественные науки
науки о жизни
ботаника
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь