пользователей: 28229
предметов: 12116
вопросов: 227945
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

10.Розкажіть про транспортування іонів у клітину.

Поглинання неорганічних елементів живлення рослин відбувається через епідерму корення. Шлях від епідерми до корення іони проходять симпластом. Їхній шлях від клітини до клітини в шарі кори кореня відбувається через плазмодесми шляхом дифузії та завдяки  клітинним переміщенням цитоплазми.

Щоб проникнути в цитоплазму, іони повинні перетнути спочатку плазма лему, а потім тонопласт або якусь іншу мембрану – оболонку будь-якої клітинної органели, для того, щоб попасти в конкретний компартмент клітини. Іони крізь мембрану проникають пасивно або активно, що, можливо, відбувається в різних ділянках мембрани.

Пасивно іони можуть дифундувати крізь мембрану в різних напрямках (дифузія) завдяки своїй власній кінетичній енергії, не використовуючи для цього ні АТФ, ні інших джерел енергії. Неорганічні іони проходять крізь мембрану за допомогою водних білкових каналів – пермеаз. Транспортні білки високо вибіркові, вони не зазнають змін в процесі транспортування, чим подібні до ферментів. Однак, на відміну від ферментів, пермеази не спричинюють хімічних змін речовини, яку вони транспортують.

З грибів і деяких бактерій було виділено поліпептиди та білки, які здатні утв. відповідні канали для певних іонів. Це іонофори. Якщо їх додати до штучних ліпідних мембран, то вони прискорюють проникнення іона в міліон разів.

Перші іонні канали були відкритті в нервових кл., а пізніше і в інших мембранах. Таких вставних елементів органічної природи в основному два види: селективні (вибіркові) канали іонної провідності та функціональні (ферментні) білки.На відміну від структурних білків, ф-ональні білки зібрані в глобули.

Щодо каналів іонної провідності, то це також білкові структури, але вони не мають ферментної активності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


01.04.2015; 23:41
хиты: 179
рейтинг:0
Естественные науки
науки о жизни
ботаника
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь