пользователей: 28045
предметов: 12017
вопросов: 223690
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Основні ідеї філософії Гегеля.

В. Гегель(1770- 1831) стверджує,що його філософія є завершенням західної філософії. Це синтез грецької філософії та християнського суб’єктивізму. В основі філософської системи Гегеля лежить поняття «Абсолютної ідеї».Абсолют є першоосновою,субстанцією всього існуючого,істиною світу. Абсолют є і суб’єктом.

Філософія Гегеля:

1.Філософія духу- дух, який сам себе являє і перетворює у феноменологію духу.

2. Система абсолютного знання. Це варіант об’єктивного ідеалізму.

Першою видатною працею Гегеля  є його "феноменологія духу" (1806). Вищим досягненням німецької класичної філософії була діалектика Гегеля (1770-1831). Велика заслуга якого полягає в тому, що він уперше представив весь природний, історичний і духовний світ у вигляді процесу, тобто в безперервному русі, зміні, перетворенні і розвитку, і зробив спробу розкрити внутрішній зв'язок цього руху і розвитку.. значення філософії Гегеля полягало в тому, що в ній в систематичній формі було викладено діалектичне світобачення і відповідний йому діалектичний метод дослідження. Гегель розробляв діалектику як філософську науку, узагальнювальну усю історію пізнання і досліджуючу найбільш загальні закономірності розвитку об'єктивної дійсності. Особливо ж Гегель прагнув досліджувати і усебічно обгрунтувати найважливіші принципи діалектичного способу мислення, в корені протилежного до метафізики.

Гегель прагнув наблизити філософію до форми науки, щоб вона перестала бути любов’ю до знання і стала самим знанням.

Ще одним твором є «Філософія наук». Складається з :       

1.Логіка- наука про абсолютну ідею.

2. Філософія природи.

3.Філософія духу:

  • Наука про суб’єктивний дух;
  • Наука про об’єктивний дух;
  • Наука про абсолютий дух.

Філософія духу Гегеля:

1.Наука про конечний дух;

2.Наука про суб’єктивний і об’єктивний дух

3.Наука про безконечний дух: філософія мистецтва,релігії,історія релігії.

Розвиток духу полягає  в тому,що він існує :

1.У формі відношення до самого себе.

2.У формі реальності-це світ свободи , вякому є необхідність.

3.Обєктивний дух в його об’єктивації.

 


19.12.2014; 21:33
хиты: 527
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь