пользователей: 28056
предметов: 12023
вопросов: 223880
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

64. Генетична рівновага в панміктичних популяціях і її теоретичний розрахунок у відповідності із законом Харді-Вайнберга.

 

В генотипах популяцій ство­рюється певний стан рівноваги між сумами домінантних і рецесивних генів. У 1908 р. англійський вчений Г.Х.Гарді і незалежно від нього німецький вчений В.Вайнберг знайшли, що стан рівноваги між відношен­нями домінантних і рецесивних генів залишається незмінним у поколіннях за відсутності тиску на гено­тип популяції процесів спонтанного мутування генів, природного добору, міграції генетичного матеріалу, тощо. І хоча в природі таких ідеальних популяцій не існує, але встановлені для них закономірності підда­ються чіткому статистичному аналізу. Р2 + 2Рд + у2 = 1.

Ця формула і є формулою закону Гарді-Вайнберга, який формулюється так: в теоретично можливій панміктичній популяції, всі особини якої не зазнають впливу процесів мутагенезу, дії добору та ефектів міграцій і зберігають здатність до вільного розмноження, співвідношення частот домінантних і рецесивних алельних генів залишається незмінним у ряду наступних поколінь. За рівнянням закону Гарді-Вайнберга легко визначити структуру генотипу певної сукупності організмів за домінантними та рецесивними алельними генами.Закон Харді-Вайнберга виражає вірогідний розподіл генотипів  у популяції,представники якої вільно схрещуються.Але дія цього закону передбача виконання ряду обов’язкових умов:1)популяція має необмежено велику чисельність;2) всі організми в популяції можуть вільно схрещуватися;3) гомозиготні й гетерозиготні за даною парою алелей особини однаково плодючі,життєздатні і не піддаються  добору;4)прямі та зворотні мутації відбуваються з однаковою частотою або так рідко,що ними можна знехтувати.


14.12.2014; 17:51
хиты: 348
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
науки о здоровье
медицинские науки
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь