пользователей: 28043
предметов: 12014
вопросов: 223654
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

23. Системи схрещування в селекції рослин і тварин.Інбридинг.Лінійна селекція .Аутбридинг.Віддалена гібридизація.


Методи селекції рослин і тварин: схрещування і штучний відбір. Схрещування різних сортів рослин і порід тварин основа підвищення генетичного розмаїття потомства. Види схрещування рослин: перехресне запилення і самозапилення. Самозапилення перехресно-запилюються рослин спосіб отримання гомозиготного за низкою ознак потомства. Перехресне запилення спосіб збільшення розмаїття потомства. Типи схрещування тварин: Схрещування - необхідна умова для здійснення мінливості. Воно дозволяє поєднувати в потомстві цінні ознаки обох батьків і позбуватися непотрібних властивостей. У залежності від ступеня споріднення батьків, виділяють декілька типів схрещування: споріднене схрещування; неродинне схрещування: 
а) внутрішньопородного (внутрісортове), 
б) віддалена гібридизація. 

Під терміном інбридинг(розведення в собі) розуміють близькоспоріднене схрещування особин,які належать до окремої сукупності спільного походження.,у рослин самозапилення. Дослідження Йогансена показали ,що самозапилення або самозапліднення- є форма найтіснішого інбридингу. У тварин і перехрестнозапильних рослин при тривалому інбридингу можливі виникнення потворності, зниження продуктивності життєздатності або загибель особин. При схрещуванні інбридних ліній у гібридів першого покоління часто виявляється гетерозис. Інбридинг-одержання потомства від схрещування близкоспоріднених,об'єднаних родинними зв'язками особин.

Аутбридинг-неспоріднене схрещування особин одного виду ,спільні предки яких протягом 4-6 і більше поколінь не перебували в спорідненості. Аутбридинг служить для збереження рівня гетерозиготності особин ,що приводить до появи гетерозису. Найтиповішим прикладом аутбридингу є схрещування на тваринницьких фермах маток однієї породи з плідниками іншої породи (промислове схрещування), в результаті чого значно підвищується витривалість або продуктивність тварин.

Віддалена гібридизація- схрещування між особинами ,які належать до різних видів і родів. Нерідко трапляються схрещування між одного і того самого виду ,але такими ,що належать до географічно віддалених і тому просторово ізольованих  популяцій чи різновидів.Такі схрещування також відносять до віддалених

Розрізняють два типи віддалених схрещувань-конгруентні та інконгруентні. Конгруентні- це такі ,в яких хромосомні комплекси гамет партнерів в основному збігаються між собою за кількістю й гомологією. Тут гамети утворюють життєздатні зиготи. Інконгруентні-являють собою поєднання партнерів в гаметах яких містяться хромосомні комплекси,котрі відрізняються між собою. Отже пригнічується утворення життєздатних гамет. Гібридні особи виявляються статево стерильними.


14.12.2014; 17:51
хиты: 709
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
науки о здоровье
медицинские науки
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь