пользователей: 28229
предметов: 12116
вопросов: 227945
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Ботаника

Ботаника

1 1.Анатомічна будова листка. Будова хвої.
2 2.Анатомічна будова стебла дводольних рослин.
3 3.Анатомічна будова стебла однодольних рослин.
4 4.Біотичні фактори , в тому числі антропогенні.
5 5. Ботаніка як наука та об'єкти її вивчення. Поняття про тканини і їх класифікація.
6 6. Брунька. Класифікація та будова бруньки.
7 7. Будова квітки. Функції частин квітки.
8 8. Будова рослинної клітини.
9 9. Будова стебла дерев'янистих рослин.
10 10.Вид як основна систематична одиниця.
11 11 .Видільні структури.
12 Видозміни листка. Листопад.
13 13.Відділи водоростей: зелені, золотисті, бурі, червоні, діамантові. Датипорівняльну характеристику. Відділ Діатомові водорості
14 Відділ Бурі водорості
15 Відділ Червоні водорості
16 Зелені водорості- група нижчих рослин.
17 14.Вода як екологічний фактор.
18 15.Вторинна і третинна анатомічна будова кореня.
19 16.Голонасінні. Загальна характеристика.
20 17.Грунтові екологічні фактори.
21 18.Динаміка і класифікація фітоценозів.
22 20.Загальна характеристика відділу Покритонасінні.
23 21 .Загальна характеристика водоростей. -Значення їх в природі тавикористання людиною.
24 22.3агапьна характеристика грибів.
25 23.Загальна характеристика нижчих рослин.
26 24.Запилення і запліднення. Суть подвійного запліднення покритонасінних.
27 25.Значення Голонасінних в природі та житті людини.
28 26.Значення грибів в природі і житті людини.
29 27.Класифікація Голонасінних
30 28.Класифікація грибів.
31 29.Класифікація мохоподібних. Значення мохоподібних.
32 ЗО.Корінь, його функції та класифікація коренів. Типи кореневих систем.
33 31.Лишайники. Будова тіла. Значення в природі та житті людним.
34 32.Меристематичні або твірні тканини.
35 33.Механічні тканини.
36 34. Морфологічна будова листка, його функції.
37 35.Основні (паренхіматичні) тканини.
38 36 Охорона рослин і фітоценозів.
39 37.Пагін. Його будова. Видозміни пагонів.
40 38.Папоротеподібні. Цикл розвитку. Значення в природі та жііггі людини.
41 39. Первинна анатомічна будова кореня.
42 40.Плауноподібні. Цикл розвитку. Значення в природі.
43 41 .Покривні тканини.
44 42.Поняття про ареал, флору, рослинність
45 Поняття про тканини і їх класифікація.
46 44.Порівняльна характеристика класів: Дводольних і однодольних.
47 45.Поширення плодів і насіння в природі. їх значення в природі і житіїЛюдини.
48 46.Провідні тканини.
49 47.Родина Аґрусові. Виноградні
50 48.Родина Айстрові. А́йстрові(Asteraceae) абоСкладноцвіті(Compositae)
51 49.Родина Бобові.
52 50.Родина Букові.
53 51. Родина Гарбузові.
54 52.Родима Гречкові.
55 53.Родина Губоцвіті.
56 54.Родина Жовтецеві.
57 55.Родина Злакові (Тонконогові).
58 56.Родина Ліійних.Лілі́йні(Liliaceae)— родина рослин порядкулілієцвітих(Liliales).
59 57.Родина Льонові.
60 58,Родина Осокові.
61 59. Роди на Пасльонові.
62 60.Родина Розові.
63 61 .Родина Селерові (Зонтичні).
64 62.Родини Березові, Макові. Березові(Betulaceae)
65 63.Розвиток пагона з бруньки. Типи галуження пагонів.
66 64. Рослинний покрив земної кулі. Рослинність-холодного поясу.
67 65.Рослинність екваторіально-тропічного поясу.
68 67.Рослинність субтропічного поясу.
69 68.Світло як екологічний фактор
70 69.Систематика рослин. Методи систематики.
71 70.Стебло. Функції стебла, рух речовин по стеблу.
72 71 Суцвіття. Типи суцвіть. Значення суцвіть.
73 72.Тепло як екологічний фактор.
74 73.Фітоценоз. Видовий склад. Житгєвість виду.
75 74.Флористичне районування Землі. Фростичні царств
76 75.Формування і будова насіння.
77 76.Формування і класифікація плодів.Плід
78 77.Фотосинтез. Космічна роль зелених рослин.
79 78.Хвощеподібні. Цикл розвитку. Значення в природі і житті людини.
80 79.Центри походження культурних рослин. Центри походження культурних рослині,
81 80.Цикл розвитку Голонасінних.
31.10.2014; 23:48
хиты: 20023
рейтинг:+33
Естественные науки
науки о земле
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь