пользователей: 27936
предметов: 11943
вопросов: 221596
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Ботаника

42.Поняття про ареал, флору, рослинність

.

Ареа́л (лат. area — площа, або ділянка) — територія поширення якогось об'єкта або явища, яке не спостерігається на прилеглих територіях. Розрізняють абсолютні ареали (явище поширене на всій території ареалу), відносні ареали (явище спостерігається періодично в межах ареалу).Початково даний термін використовувався в біологічних дисциплінах: в біологічній систематиці — для позначення території розповсюдження деякої систематичної групи організмів (виду, роду, родини і т. ін.); в екології — для позначення області розповсюдження біологічних угрупувань або екосистем будь-якого ієрархічного рангу.Згодом застосування терміну «ареал» поширилось і в інших науках. У географії цей термін застосовується для опису розповсюдження на Землі корисних копалин,сільськогосподарських культур, галузей промисловості, типових атмосферних явищ; в лінгвістиці використовується для позначення територій, на яких використовуються слова, мови, мовні групи і т. ін. Флора (в ботаніки, лат. flora ) - Історично сформована сукупність видів рослин, поширених на конкретній території ("флора Росії") або на території з певними умовами ("флора боліт") в даний час або в минулі геологічні епохи. На практиці під виразом "Флора території" нерідко розуміють не всі рослини даній території, а тільки судинні рослини ( Tracheophyta ); Рослини інших груп, як правило, розглядаються окремо в силу особливостей методики збору та визначення. Кімнатні рослини, рослини в оранжереях та інших спорудах з штучним кліматом не входять до складу флори. Розділ ботаніки, що займається вивченням флори, називається флористикою.Традиційно термін "флора" ("мікрофлора") використовується і для опису сукупності мікроорганізмів, характерних для певного органу людини чи тварини (наприклад, "мікрофлора шкіри людини", "мікрофлора кишечника людини").Росли́нність (лат. vegetatio, ōnis f) — сукупність рослинних угруповань (фітоценозів) планети в цілому або її окремих регіонів та місцевостей. Розрізняють природну(первинну і вторинну) та антропогенну рослинність(синантропну, сегетальну, рудеральну), а також сучасну рослинність та рослинність минулих географічних періодів. Рослинність характеризується фітоценотичною структурою, типами життєвих форм, чисельнністю особин, видовим складом, особливостями екологічних зв'язків, сезонною ритмікою фітоценозів, історією їх розвитку тощо.


хиты: 870
рейтинг:+1
Естественные науки
науки о земле
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь