пользователей: 27948
предметов: 11958
вопросов: 222107
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Ботаника

1.Анатомічна будова листка. Будова хвої.

При розгляданні в мікроскоп тонкого поперечного зрізу листка, наприклад конюшини, добре видно, що зверху і знизу він покритий шкірочкою, що складається з одного ряду живих клітин. Клітини шкірки щільно стикаються між собою і мають прямокутну форму. З поверхні шкірка часто буває покрита кутикулою-прозорою плівкою, що оберігає листок від надмірного випаровування.На нижній шкірці, а іноді і на верхній видно продихи, щілиновидні отвори яких можуть розкриватися і закриватися. Внутрішня частина листа складається з основної тканини — м’якоті, клітини якої багаті хлоропластами.М’якоть листка неоднорідна. Під верхньою шкіркою розташовуються клітки, витягнуті в напрямку, перпендикулярному до поверхні.Їх називають палісадною тканиною, під ними знаходяться клітини губчастої тканини, між якими багато міжклітинних просторів, заповнених повітрям. У тканини більше хлоропластів, тому верхня поверхня листка має темно-зелений колір; в губчастої тканини їх менше, тому і колір нижньої поверхні більш світлий. Хоча в тієї й іншої тканини відбувається фотосинтез, але столбчатая тканину більш пристосована до нього, в той час, як губчаста тканина пристосована більше до газообміну і транспірації.На поперечному зрізі листка видно також жилки (провідні пучки), перерізані впоперек. Найбільша жилка знаходиться в середині листа. На розрізі її видно деревина, що складається з водопровідних судин, і луб, що складається з сітовідние трубок і супроводжуючих клітин. Деревина в листі знаходиться ближче до верхньої поверхні, а луб до нижньої. За деревині в лист надходить вода, що розтікається по розгалуженням жилок. За луб’яних частини жилки відбувається відтік продуктів фотосинтезу — органічних речовин, або асимілятів.У листі видно також механічні тканини — луб’яні волокна і живі клітини з потовщеними але кутах оболонками.Листки хвойних дерев живуть декілька років та пристосовані до коливань літніх та зимових температур, а також до недостатнього водопостачання в зимовий час. Голчаста форма хвоїнок зменшує їх випаровуючу поверхню. Анатомічна будова хвої інша, ніж в плоских листків листяних дерев (мал. 53). Шкірочка (епідерміс) хвої має сильно розвинену кутикулу і складається з майже квадратних в розрізі клітин з дуже товстими стінками, маленькою порожниною та вузькими поровими канальцями, які відходить до кутів клітини. Потовщенні стінки клітин шкірочки виконують механічну функцію та одночасно оберігають хвою від надлишкового випаровування вологи. Продихи розмішені в особливих заглибленнях, які вистелені зернинками воску.Потовщені місця оболонки замикаючих клітин продихів дерев'яніють.Під шкірочкою розміщений суцільний шар клітин з сильно здерев'янілими стінками, які називаються гіподермою. Вона утворює твердий зовнішній каркас, який надає хвої жорсткість та гнучкість. Під гіподермою знаходиться зелена асиміляційна паренхіма. В сосни і ялини вона не ділиться на губчасту і стовпчасту, а складається з однорідних складчастих клітин, які щільно прилягають з усіх боків до центральної частини. Стінки клітин асиміляційної тканини виступають всередину виступами, утворюючи складки. Цй збільшує площу поверхні стінок і сприяє кращому розподіленню хлоропластів. В хвої ялиці асиміляційна тканина розподіляється на. стовпчасту та губчасту.Складчаста паренхіма оточує провідний циліндр з двома закритими колатеральними пучками в середині. Ксилема (деревина) та флоема (луб) в пучках, розміщені так само, як і в листку, - луб з нижнього боку, деревина з верхнього. Навколо пучків часто розміщуються різні механічні волокна (склеренхіма). Провідний циліндр відокремлюється від зеленої паренхіми одним рядом щільно з'єднаних крупних клітин ендодерми - паренхімної пазухи з закорковілими радіальними стінками. Ця тканина нагадує ендодерму кореня і носить таку саму назву.Між ендодермою та провідними пучками розміщена трансфузійна тканина. Вона складається з мертвих клітін неправильної  форми з облямованими порами (трахеїдні клітини), які передають воду з ксилеми провідного пучка до асиміляційної тканини - складчастої паренхіми, і живих паренхімних клітин, які передають до флоеми пучка органічні речовини (цукри) з складчастої паренхіми. Ці клітини інакше називають провідною паренхімою.В всіх хвойних в зеленій паренхімі є великі смоляні ходи які йдуть вздовж хвоїнки і оточені чохликом з механічних волокон. Кількість та розміщення смоляних ходів використовується як діагностична ознака при визначенні різних видів дерев за анатомічною будовою хвої. Так, в ялиці в хвої 2 смоляні ходи, в сосни від 7 до 17, в ялини 2 – 3. Смоляні ходи в хвої замкнуті, не зв'язані з смоляними ходами деревини стовбура, тому в утворені живиці вони участі не приймають.

  1.  

 


хиты: 1250
рейтинг:+3
Естественные науки
науки о земле
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь