пользователей: 27941
предметов: 11952
вопросов: 221940
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Україньска культура

1 Доба первісної культури в українських землях. Формування праслов’янського культурного простору
2 Писемність, освіта, література доби Київської Русі. Початки філософського та наукового мислення
3 Архітектура та образотворче мистецтво княжої доби: від візантійського канону до питомої художньої традиції.
4 Мистецтво галицько-волинських земель ХІV- ХV ст.: світська та сакральна архітектура, малярство, музика, декоративне мистецтво, книгописання
5 Освіта в ХVІ - на початку ХVІІ ст. Братські школи та культурно-освітній осередок в Острозі
6 Книгарство та книгодрук в Україні (ХVІ-ХVIІ ст.). Полемічна література. Гуманістично-реформаційні ідеї у духовній культурі ХVІ - ХVІІ ст..
7 Розвиток власної художньої традиції: архітектура, монументальне малярство та іконопис ХVІ - ХVІІ ст.
8 Професійне мистецтво другої половини ХVІІІ ст. Музична, живописна, літературна та наукова спадщина українських митців, їх внесок до загальноімперської культури.
9 Класицизм та еклектика в мистецтві першої половини ХІХ ст.
10 Тарас Шевченко як творець національної культури.
11 Культурно-просвітницькі товариства “Громада” та “Просвіта”
12 Архітектура, живопис, пластичні мистецтва другої половини ХІХ ст
13 Музична культура. Розквіт театральної діяльності другої половини ХІХ ст.
14 Розбудова інфраструктури культури, науки та освіти у 20-х рр. ХХ ст.
15 Початок ХХст Театр, література, архітектура
16 Класика та модернізм у театрі. Музичне мистецтво. Становлення кінематографу (І пол. ХХ ст.).
17 Феномен “українського авангарду” (20-40 рр. ХХ ст.) та його вплив на розвиток національної культури століття.
18 Ідеологізація культури, поява методу “соціалістичного реалізму”. “Розстріляне Відродження”30-40-х рр.
19 Рух “шестидесятників” як культурно-національний опір молодої української інтелігенції.
20 Поезія, публіцистика, українське “поетичне кіно” 60-х рр. Розвій народного мистецтва
хиты: 2758
рейтинг:+17
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь