пользователей: 27937
предметов: 11944
вопросов: 221598
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Літературні взаємозв’язки і взаємовпливи

У літературі розглядають рідні типи взаємозв’язків:

 • Генетичні (існують між літературами які споріднені за походженням)
 • Контактні ( виникають незалежно від спорідненості. Бувають:
 • Синхронними
 • Напівсинхронними
 • Не синхронними
 • Типологічні подібності і сходження ( незалежно одне від одного пороженідією спільних закономірностей, чинників суспільного і духовного.)

Вплив особи (Байронізм)

 • Запозичення
 • Переклад
 • Стилізація
 • Переробка
 • Образна аналогія
 • Ремінісценція
 • Творчість за мотивами
 • Пародіювання
 • Алюзія.

Відштовхування – письменник не сприймає специфіку творчості своїх попередників, але водночас відчуває певну спорідненість.( неоромантики)

Запозичення – це творче перенесення сюжетної схеми, обставин, характерів, героїв, композиції з одного твору до іншого. (вічні образи, Однією із форм є переробка, особливо переробка епічних творів у драматичні)

Негативним виявом запозичення є плагіат.( несвідомий, свідомий)

Теорія запозичення чи теорія мандрівних сюжетів, вивчає в контексті компаративістики літ. Запозичення.(  Бенфей 1859р.)

Наслідування – це свідоме використання автором творів попередників для вираження власних думок,емоцій,почуттів, мотивів.

 


хиты: 411
рейтинг:0
Гуманитарные науки
литература
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь