пользователей: 28051
предметов: 12019
вопросов: 223713
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Поняття літературного процесу. Чинники розвитку літературного процесу.

Основний закон життя — його постійний розвиток. Цей закон спостерігаємо і в літературі. Термін "літературний процес" виник на рубежі 20—30-х років XX ст. і почав широко використовуватися, починаючи з 60-х років.

 

Літературний процес — важливий предмет історії літератури. Класи-цисти, романтики, прихильники біографічного методу вивчали кращі твори геніїв.

 

Літературний процес – це функціонування літератури як в певну епоху так і впродовж всієї  іст. Нації країни або світу.

У кожний історичний період включає в себе і самі художні твори і форми її суспільного існування.(публікації, видання, реакція читачів – епістолярна літ., мемуари)

 

На розвиток літературного процесу впливають також інші види мистецтва — музика, театр, живопис, архітек­тура, скульптура, хореографія, а в новітню добу — кіно й телебачення. Помітний вплив на еволюцію літератури мають також міфологія, ритуали та обряди, усна народ­на творчість, етнографія та менталітет народу, останнім часом деякі з цих факторів зазнають абсолютизації. Перш за все це стосується міфів

Характеристика літ.процесу.

  1. Динаміка і стабільність

(Вічні теми, Антропологічна тематика, історична тематика, тема майбутнього, сучаснатематика, екзистенціальна тематика(худ творчість як самопізнання), тема мистецтва)

  1. Взаємодія з іншими видами мистецтва
  2. Традиції і новаторство
  3. Худ взаємовпливи
  4. У літ процесі є боротьба різних ідейно-художніх напрямів і течій
  5. Стадіальність літ розвитку

Термін вперше ввів Гете у 1829р.


хиты: 1047
рейтинг:+1
Гуманитарные науки
литература
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь