пользователей: 28055
предметов: 12023
вопросов: 223880
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Рима її функції. Види рими, способи римування

Рима - (грец.  rhythmos  —  мірність,  сумірність,  узгодженість ) — співзвуччя закінчень у суміжних та близько розташованих словах, які можуть бути на місці клаузул або перебувати в середині віршового рядка. Рима звукове явище

Функції рими:

  • Звукова
  • Ритмічна
  • Смислова (поглиблює поетичний зміст твору)
  • Естетична
  • Магічна
  • Композиційна (строфічна)
  • Мнемо-технічна

У поезії більшості народів рима прикінцева; може бути внутрішня рима (для символістів). Звуковий склад рими залежить від літературної традиції, від фонетичної системи мови.

Види рим різноманітні:

За місцем наголосу, рима буває:

                -чоловіча

             -жіноча

                -дактилічна

                -гіпердактилічна

за повнотою співзвуччя:

                -повна (точна) – всі звуки клаузул збігаються;

                -неповна(неточна, приблизна) – не співпадають звуки.

Неточна рима може мати різновиди:

-рима-асонанс – збігаються наголошені і ненаголошені

-дисонанс (консонанс) – співпадають приголосні, а голосні не співпадають

-усічена рима (в одному випадає приголосний з римованих слів)

-за якістю співзвуччя:

-багата (глибока) – коли голосні і приголосні співпадають

-бідна рима – коли збігається останній приголосний

Різновидом глибокої рими вважають риму омонімічну.

Тавтологічна рима

-за граматичними ознаками:

-граматична(граматично-однорідна) – слова однієї частини мови.

-за структурою

-проста рима

Маяковський: Лет до ста расти, нам без старости.

-як різновид складеної рими розглядається каламбурна рима. Діти діти, де ж вас подіти?
-за розташуванням у строфі (спосіб римування)
ААББ – суміжна
АБАБ – перехресна
АББА – кільцева (охопна)
ААБВ, ВВБ – змішана
Усі види рим можуть бути банальними або свіжими, оригінальними (оказіональними).

 


хиты: 1617
рейтинг:-1
Гуманитарные науки
литература
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь