пользователей: 27889
предметов: 11905
вопросов: 220629
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Силаботонічне віршуваня

Силаботонічне віршування. Це такий тип віршування, в якому в основній ритмічності віршових рядків, укладений принцип віршування наголошенних і ненаголош складів.

 

Складається воно з двоскладової (хорей — з наголосом на першому складі; ямб — на другому складі) та трискладової стоп (дактиль — з наголосом на першому складі, амфібрахій — на другому, анапест — на третьому складі); відповідно так називаються і віршові розміри. Характерна риса силабо-тонічного вірша — ритмоінтонаційна інерція завдяки схемі розподілу наголошених та ненаголошених складів, що дає можливість відповідно систематизувати ритмічний рух поетичного мовлення. Велике значення для ритмічного урізноманітнення такого вірша має також наявність пиріхіїв або поява надсхемних наголосів.

У силабо-тонічної системі використовуються п'ять розмірів:

-ямб - двоскладовою розмір, що включає в себе короткий (безударний) і довгий (ударний) склади.
-Хорей - двоскладовий віршований розмір, стопа якого містить довгий і наступний за ним короткий склади.

-Дактиль - трискладовий розмір, що складається з одного довгого і двох наступних за ним коротких складів.

-Амфібрахій - віршований розмір, утворений трискладових стопами з наголосом на другому складі. --- -Анапест - трискладовий віршований розмір, стопа якого складається з двох коротких і одного довгого складу. В залежності від кількості стоп можна сказати, яким саме складним розміром організовано вірш.


хиты: 452
рейтинг:0
Гуманитарные науки
литература
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь