пользователей: 28045
предметов: 12017
вопросов: 223690
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Звукова організація худ мовлення. Поняття про фоніку

Звукова організіція вірша — інтонаційна впорядкованість звукових  елементів  у поетичному мовленні,  на основі якої формується версифікаційна система (звукопис, ономатопея, зіткнення, алітерація, асонанс, евфонія, епіфора, анафора та ін. засоби фоніки).

Фоніка  —  звукова організація  поетичного  мовлення;  віршові засоби, які надають ліричному творові милозвучності,  посилюють його емоційність та виразність. У широкому значенні  Ф.  —  галузь  літературознавства  (віршознавства),  яка  висвітлює  естетичну функцію  звуків у художньому творі  як  певної звукової цілості, аналізує та відповідно класифікує їх; у  вужчому — фонічні властивості творів стильової течії, напрям  у творчості окремого автора.

Ігор Качуровський – тлумачить фоніку як галузь  літ-ства, що досліджує естетичну вартість звуків у худ творі та аналізує і класифікує їх відповідно до цієї вартості.

Існує ширше розуміння фоніки:

  • звукова організація художнього мовлення
  • розділ поетики, що її вивчає

У фоніці як розділі поетики прийнято говорити про звукопис – у літ передусім поет мовлення – система звукового інструментування, спрямована на створення звукового образу.( Воронний «Блакитна панна»).

Евфонія ( грец. euphonia — милозвучність)  — вияв фоніки, який означає гармонійну сув’язь позитивно-естетичних  явищ  художнього,  передусім  поетичного,  твору.


05.11.2014; 15:50
хиты: 885
рейтинг:+1
Гуманитарные науки
литература
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь