пользователей: 28055
предметов: 12023
вопросов: 223880
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Сюжет, елементи сюжету

   Сюжет (франц- предмет)- це перебіг дії та послідовність її розвитку, що служить у творі формою розгортання та конкретизації його фабули(Галич).

     Про сюжет ми отримуємо уявлення лише прочитавши твір. Він притаманний творам, в яких розвив певна система подій-всі драмат твори і більшість епічних(тут має місце зовнішній сюжет- розповідь про події, які легко виокремити).Лір твори немають подій. Крім зовн сюжету виділ сюжет внутрішній або ліричний, побудований на вн конфлікті.

    Якщо сюжетом назив розвиток дії, подій у часі, розвиток конфлікту в літ творі, то відповідно виділяють елементи сюжету або сюжетної лінії:

  • Експозиція- вихідна част сюжету худ твору, в якій стисло подається ситуація, що логічно випереджає зав’язку, може подаватися і післі неї впродовж усього твору або наприкінці.Е. представляє час і місце події(дії).
  • Зав’язка дії або конфлікту- елемент сюжету, вихідний момент у розвитку дії худ твору.Як правило, розпочинає основний конфлікт, зіткнення антиподів.
  • Розвиток дії або конфлікту- розгортання подій, що виростають із завязки, своєрідний перебіг розповіді автора про життя, стосунки і дії персонажів.
  • Кульмінація(лат –вершина)- момент найвищого піднесення, напруження, розвитку конфлікту, момент вирішального зіткнення характерів, мить перелому в сюжеті з якої починається розвязка.
  • Розвязка дії або конфлікту- складовий компонент сюжету, вирішення конфлікту(інтриги) епічного, ліро- епічного, драматичного, а іноді й ліричного(сюжетного твору).

  У деяких творах можуть бути додаткові елементи- пролог, епілог- алн це вже композиційно-сюжетні елементи.


хиты: 5596
рейтинг:+4
Гуманитарные науки
литература
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь