пользователей: 28236
предметов: 12120
вопросов: 228087
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Пейзаж, його види та функції в худ творі

Пейзаж (фр. paysage від pays — країна, місцевість) — один із композиційних елементів художнього твору: опис природи, будь-якого незамкнутого простору зовнішнього світу.

Розрізняють такі види пейзажу:

-статичний пейзаж (спокійне, врівноважене зображення природи);

- динамічний (під час вирування стихійних сил).

- схематичний(властиве перелічування елементів природи, наявність усталених образів, супровід ліричного коментаря)

- медитативний, внутрішній, “пейзаж душі”літературознавці по-різному на- зивають цей тип пейзажу. Наприклад, М.Подраза-Квятковська вживає терміни – вну- т- рішній, церебральний, ментальний як синоніми.

 за тематикою поділяються на:

степовий, лісовий, мариністичний (опис моря), урбаністичний (опис міста), індустріальний (опис заводів, домн, шахт).

Функції:

-найважливіша ф-ція полягає в тому,що він виступає у творі як додатковий опосередкований засіб характеристики окреслюваних у ньому героїв,персонажів;

- естетична функція  у тексті залежать від епохи, в яку написано твір, від його стилю і жанру. Природа у фольклорних творах антропоморфічна, в давньому епосі — міфологічна, картини природи зображені в античних епопеях, ранніх грецьких романах, у середньовічних житіях. Свого часу Горацій говорив, що тільки поганий поет описує гаї, струмки, жертовники, бурхливий потік, веселку поза зв'язком з людиною. Створюючи краєвиди, митець співвідносить їх із людськими інтересами, настроями, роздумами, переживаннями. На ранніх стадіях літературного розвитку природа часто персоніфікувалася, сприймалась як жива Істота. Ще в античній літературі вона стала змальовуватись як тло дії (Гомер — "Іліада", "Одіссея", Лонг — "Дафніс і Хлоя", ідилії Теокріта). 

-у літературних творах пейзаж – потужний засіб виразності. Він допомагає не тільки показати місце дії, визначити час року і доби (описова функція).  Він носить психологічний характер. Часто саме через зображення різних природних явищ письменники показують душевний стан героїв. Причому це не завжди відбувається за принципом аналогії. Використовується і протиставлення для посилення емоційного впливу.  Природа допомагає розкрити погляди автора, його позицію, задум твору.


хиты: 2086
рейтинг:+2
Гуманитарные науки
литература
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь