пользователей: 28224
предметов: 12113
вопросов: 227781
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Субєктна типологія худ образів. Герой, персонаж, дійова особа, тип, характер

У літературознавстві виділяють суб*єктну типологію худ. образів, тобто розмежування образів за худ.-поетичним матеріалом. Дана типологія поділяється на дві категорії худ. образів:

До першої відносяться такі види образів, як образ-персонаж,характер,герой,дійова особа,тип,антигерой.

До другої – образ автора,оповідача, розповідача.

Отож, герой  - це  (гр..святий,богатир)- це тип літ. персонажу, виразник сюжетної дії, яка розкриває зміст творів, наділений певними героїчними рисвми.

Персонаж  - це (лат.persona – роль, особа)- це діюча особа,істота художнього( мистецького) твору, постать людини,з особистісними моральними, ідеологічними якостями , зображена письменником у художньому творі, загальна назва будь-якої дійової особи .

Дійова особа- (« той,хто діє») - це образ широко і всебічно зображений, наділений яскравими характеристиками,окреслений взаєминами з довкіллям, зв*язками з соціальним,національним та історичним контекстом. По-іншому,  це образ в літературному творі, який є  носієм точки зору письменника на дійсність, на самого себе.

Образ-тип – (грец. – зразок, відбиток)  - це тип худ. образу, в якому чуттєвий образ є формою вияву такої ідеї, яка певним чином розширює та узагальнює зміст одиничного предмета, у ньому змальованого і не виходить за його межі.

Характер – (грец. χαρακτήρ — відмітна риса, ознака, особливість)- це образ людини, відтворений глибоко і переконливо.


хиты: 1834
рейтинг:0
Гуманитарные науки
литература
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь