пользователей: 27938
предметов: 11944
вопросов: 221598
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Автологічні та металогічні художні образ

 Автологічний образ- це такий худ образ в якому чуттєвий образ і його значення належ до одного кола явищ.Автологічні образи інакше наз самодостатніми, само значимими. Автологічний тип худ образності найб поширенийу суч л-рі.

Самодостатні образи – образ тип.

Образ-тип(відбиток того, що є в реальності).

Автологічні образи створювалися словами в прямих значеннях. Автологічний тип худ образності = найбільш поширенний у сучасній літ. Професор Галич – особливим різновидом автологічного образу вважає гротеск – худ образ, в якому свідомо порушується норма життєвої правдоподібності – вимисел.

Характерні ознаки:

- Фантастична основа, тяжіння до особливих, незвичайних, спотворених форм

- поєднання в одному предметі або явищі несумісних, контрасних якостей, що веде до абсурду

- заперечення усталенних худ і літ норм(гротеск з пародією cтильова неоднорідність

                   Професор Галич О.А. особл різновидом автологічного образу вважає гротеск.

 Гротеск — тип художньої образності, який ґрунтується на химерному поєднанні фантастичного і реального, прекрасного і потворного, трагічного і комічного

Металогічний образ- тип худ образу, де чуттєвий образ і його значення належать до різного кола явищ, слугують основою тропів.

Галич відносить до металогічних образів – символ та алегорію.

Символ – тип худ образу, в якому чуттєвий образ, має власне значення і водночас вказує на щось інше. (Тополя – символ жін. Долі, самітної жінки). Матеріальними носіями символу в худ творі можуть бути порівняння, метафори, пейзаж в цілому, худ деталь, персонажі.

Алегорія- (інакомовлення) – тип худ образу, коли чуттєвий образ є знаком такої ідеї, яка повністю абстрагується від того, що він означає. (Боб Марс – алегорія війни, лис – хитрощі)

О.О.Потебня – поезія завжди є інакомовною, алегоричною.

В алегорії присутні два плани: образно-предметний і змістовий. Змістовий є первісним – образ фіксу

є вже якусь певну думку.

Металогічний образ алегорії – потребує коментаря.


хиты: 1659
рейтинг:+1
Гуманитарные науки
литература
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь