пользователей: 28236
предметов: 12120
вопросов: 228087
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Літературно-художній образ, його природа, структура, ознаки

Худ образ- це не конкретне поняття,а певне худ узагальнення.

Худ образ- це категорія естетики , що визначає особливий, лише мистецтву властивий спосіб освоєння і перетворення дійсності, спосіб худ мислення.

ЛС-Д:Літ- худ образ- це естетична категорія, що характеризує особливий, притаманний мистецтву спосіб творення уявного світу;сформований фантазією письменника світ, тією чи іншою мірою співвідносний зі світом реальним, на рівні суспільних, культурних, іст, психолог та ін явищ.

Ознаки худ образу:

  1. Конкретність і узагальнення(худ узагальнення)
  2. Худ образ має двочленну структуру

ХО=О+С      О- об’єктивно-предметне(реальне), С-суб’єктивно-творче

  1. Емоційність
  2. Експресивність-вираження ідейно-емоц ставлення до предмету
  3. Смислова насиченість, змістовність
  4. Велике значення для ств худ образу має домисел(одна з закономірностей худ творчості)
  5. Худ специфіка худ образу полягає в тому, що він не лише щось виражає та відображає, він являє собою новий світ, тобто худ образ- це естетична худ реальність.
  6. Худ образ в л-рі відрізн від образу в інших видах мистецтва тим, що він словесний. Головний матеріал- слово.
  7. Асоціативність-зв'язок між психічними явищами(психологія).


хиты: 1322
рейтинг:+1
Гуманитарные науки
литература
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь