пользователей: 28054
предметов: 12022
вопросов: 223856
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Функції художньої літератури

1. Естетична ф-ція. Признач л-ри-викликати естетичні переживання. За словами мистецтвознавця Ю.Борєва «естетична функція»- це здатність мистецтва формувати естетичні смаки і потреби людини і тим самим орієнтувати її у світі, а також пробуджувати творчий дух, творче начало людини, бажання і вміння творити за законами краси».

2. Комунікативна.Мистецтво- це засіб спілкування, спорідненість з мовою.

3. Пізнавальна- худ твір є активним джерелом поповнення знань про навколишній світ, розширює наші уявлення про іст епоху, про яку в ньому йдеться, про побут, к-ру і звичаї зображених у ньому людей.

4.Виховна тісно повяз з етичною, тому що емоц насолода, яку ми відчуваємо, читаючи твір, часто є прямим наслідком того, що автор задовольняє моральні запити читача. Читач співпереживає моральним вчинкам героїв твору чи історіям їхнього життя і перетв набутий етико-естетичний досвід на власний життєвий досвід, на свою життєву активеу позицію.

5.Духовнотворча- худ твір допомагає людині краще пізнати не лише об’єкт дійсність, а й власну особистість.

6. Світоглядна

7.Розважальна

8. Гедоністична- мистецтво як асолода

9. Ф-ція навіювання- вплив на підсвідомість, близька до виховної

10. Ф-ція передбачення, пророцтва, касандрівська


хиты: 4011
рейтинг:+3
Гуманитарные науки
литература
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь